Europese dag van het slachtoffer

 

 

Op 22 februari 1993 ondertekenden de leden van European Forum for Victim Services de 'Verklaring van de Rechten van het slachtoffer'. Het Europees Forum formuleerde in de verklaring zes rechten waar 1 recht aan toegevoegd werd door het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid. Sindsdien worden de slachtoffers op 22 februari extra onder de aandacht gebracht op de 'Europese Dag van het Slachtoffer'.

Politiezone Vlaamse Ardennen draagt zorg voor slachtoffers

De Politiezone Vlaamse Ardennen en onze Dienst Maatschappelijke Politiezorg in het bijzonder, hebben in hun werking voortdurend aandacht voor slachtoffers. We willen deze dag ook aangrijpen om onze collega's, die dagelijks instaan voor de ondersteuning en opvang van slachtoffers, te bedanken. De politieambtenaren staan in eerste lijn in voor de opvang van slachtoffers. Door hen te ondersteunen en te bedanken, verloopt de opvang van een slachtoffer beter. Een goede en correcte behandeling van het slachtoffer draagt bij in de verwerking van het gebeuren.

Slachtoffer van misdrijven en hun na(ast)bestaanden kunnen bij onze Dienst Maatschappelijke Politiezorg terecht voor ondersteuning, informatie en bijstand. Deze dienst staat niet enkel slachtoffers en na(ast)bestaanden bij, maar ook de politieambtenaren. Wens je een afspraak met één van de medewerkers van deze dienst, bel naar het nummer: 055/33 88 88.

Niet alleen politie staat in voor slachtofferzorg, maar veel andere diensten zoals de dienst slachtofferonthaal van het justitiehuis, slachtofferhulp binnen het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), partnergeweld (CAW), ... . Onze Dienst Maatschappelijke Polititezorg onderhoudt nauwe samenwerkingsbanden met deze diensten om slachtoffers en hun na(ast)bestaanden gericht te kunnen doorverwijzen.

Wens je meer info? Neem zeker een kijkje in het gedeelte 'Sociale Dienst' (DMP) waar je informatie vindt over je rechten als slachtoffer, familiale problemen, wat na een verkeersongeval, overlijden, spijbelen, ... . Op de pagina 'U bent slachtoffer' vind je een uitgebreide brochure waarin vragen beantwoord worden zoals: U bent het slachtoffer van een misdrijf geweest. Hoe bekomt u vergoeding van uw schade? Hoe verloopt de terechtzitting voor de strafrechter? Wat als de schadevergoeding niet wordt betaald? Wie kan u verder helpen?

Gevaarlijk cryptovirus

Er wordt ons gesignaleerd dat er terug een gevaarlijk cryptovirus in omloop is. Ontvang je een mail van de afzender Bpost met als onderwerp 'Colis livré à la mauvaise personne', raden we iedereen ten stelligste aan om deze mail onmiddellijk te verwijderen en de bijgaande link zeker niet te openen! Het kenmerk van een Cryptovirus is dat het alle bestanden op je computer versleutelt en dat je een losgeld moet betalen om je bestanden terug leesbaar te maken.

Hoe kan je je beschermen tegen een aanval?
Verwijder de mail zo snel mogelijk uit je mailbox en klik zeker niet op links. Maak ook steeds een goede back-up van de bestanden op je pc en laat die dan zeker niet aan je pc hangen bij het dagelijks werken met de computer. Ook goed om weten is dat het virus alle pc's in hetzelfde netwerk kan besmetten en dat het herstellen bijna onmogelijk is bij sommige varianten van het virus.

Wat als je toch slachtoffer bent?
Als je merkt dat je bestanden worden vervangen door bestanden met onleesbare namen, snijd dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de computer af. Gebruik vervolgens een onbesmette computer om het virus van de geïnfecteerde schijven te verwijderen of laat dit doen door een computerspecialist.

Doe steeds aangifte bij een politiekantoor in de buurt als je bestanden onleesbaar en onherkenbaar zijn geworden.

 

70 km/u wordt de nieuwe norm buiten de bebouwde kom

70km

In 2015 vielen nog 390 doden te betreuren op onze Vlaamse wegen. Vaak het gevolg van overdreven snelheid. Binnen de bebouwde kom houden de chauffeurs zich, volgens studies van het Belgisch instituut voor de Verkeersveiligheid, nog relatief goed aan de snelheidsregimes. Eenmaal erbuiten duwt men de gaspedaal vaak te hard in. Om deze reden werd door Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts beslist dat vanaf 1 januari 2017 de snelheid buiten de bebouwde kom daalt van 90 naar 70 km/u. Het principe wordt: waar geen verkeersbord staat mag je maximaal 70 km/u rijden. Er zullen wel verkeersborden voorzien worden op de wegen waar je wel nog uitzonderlijk 90km/u mag. Je kan de kaart met aanpassingen hier bekijken.

GPS reeds aangepast?

Wie veel op zijn/haar GPS vertrouwt, zorgt er best zo snel mogelijk voor dat deze geüpdatet wordt. Chauffeurs met een draagbare gps koppelen deze best aan de computer om deze te voorzien van een update. Chauffeurs met een vaste gps in de wagen nemen best contact op met hun garage gezien de aanpassingen vaak niet automatisch gebeuren.

Phishingmails blijven in trek!

Onder 'phishing' verstaan we per mail (of soms ook telefonisch) hengelen naar informatie door criminelen. Via mail lijken betrouwbare instanties zoals b.v. een bank, creditcardmaatschappij, webshop, ... te vragen naar bijvoorbeeld inloggegevens, pincodes, ... .Gezien cybercriminelen steeds nieuwe manieren verzinnen en professioneler worden, lijken sommige e-mails op het eerste zicht betrouwbaar en afkomstig van een officiële en betrouwbare instantie zoals een bank, webshop, ..., maar niets is minder waar.

De gouden raad van 'tante Kaat': check, check en check nog eens wanneer je een mail ontvangt waarin je gevraagd wordt om vertrouwelijke gegevens via mail te geven of te klikken op een link. Dergelijke nepmails worden steeds moeilijker om te herkennen. Om jullie te helpen geven we graag enkele tips:

Wat is een nepmail?

Wie ontvangt in zijn/haar mailbox geen mail van een onbekende afzender of met een inhoud die je niet verwacht, met een rare inhoud, ... ? Meestal gaat het dan om een nepmail. Dergelijke mails worden door criminelen gebruikt om je geld afhandig te maken of om stiekem een kwaadaardig virus te installeren op je computer.

Waarom is nepmail gevaarlijk?

Phishingmails gemaakt door cybercriminelen worden steeds professioneler waardoor het hen steeds vaker lukt om (bank)gegevens van klanten te ontfutselen. Dergelijke werkwijze kan geld opleveren doordat men persoonlijke gegevens achterhaalt en hier vervolgens misbruik van maakt.

Hoe herken ik een nepmail?

  • Afzender: controleer het adres van de afzender. De naam van de afzender mag dan precies dezelfe zijn als die van je bank of webwinkel, maar vaak is het gebruikte e-mailadres vaag of een afgeleide versie van een echte bedrijfsnaam.
  • Aanhef: word je aangesproken met algemene termen zoals 'Geachte heer/mevrouw', 'Geachte klant', 'Beste klant', ... let dan op! Bedrijven en instanties waar je klant bent, gebruiken meestal je (achter)naam als aanspreking.
  • Vragen naar persoonsgegevens: in veel nepmails staat het verzoek om je persoonsgegevens 'te controleren', 'bij te werken' of 'aan te vullen'. Om dit te doen, wordt gevraagd om op een link te klikken. Doe dit nooit zomaar want banken, verekeringsmaatschappijen, overheidsinstellingen, ... vragen nooit op deze manier naar persoonsgegevens. Bel naar je bank, het bedrijf, ... en controleer of deze e-mail wel door hen gestuurd werd. Gebruik nooit de contactgegevens vermeld in de e-mail, maar zoek ze eerst op!
  • Taalgebruik en vormgeving: de huidige generatie nepmails staan allang niet meer bol van de taal- en spelfouten. Lees en bekijk de e-mail goed om te zien of je geen onregelmatigheden tegenkomt. Vergelijk de nieuwe mail desnoods met een oude, officiële mail van de instantie of het bedrijf.
  • Links: Links in nepmails kunnen ervoor zorgen dat er schadelijke software geïnstalleerd wordt op je computer of dat je naar een valse website wordt geleid. Klik daarom nooit op een link die je niet vertrouwt. Controleer het adres van de link door, zonder erop te klikken, de cursor van je muis op de link te zetten en te kijken welk adres er verschijnt.
  • Bijlage: ook een bijlage openen kan gevaarlijk zijn. Op deze manier kan er schadelijke software op je computer geïnstalleerd worden. Een zip-bestand is altijd verdacht aangezien facturen of aanmaningen nooit op deze manier verstuurd worden. Verwacht je toch een bestand? Neem dan contact op met de afzender en vraag na wat ze exact verstuurden. Bel of mail nooit naar de contactgegevens vermeld in de verdachte e-mail.

Phishing_2

HERWERKTE VERSIE VAN HET ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT

Vanaf 1 september 2015 is de herwerkte versie van het algemeen politiereglement (pdf, 207 KB) van kracht.

Het algemeen politiereglement bevat duidelijke regels om paal en perk te stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken (nalatigheid, verloedering, bevuiling, lawaai, …). Wie een van de regels overtreedt, riskeert een administratieve boete (= gemeentelijke administratieve sanctie).

Het algemeen politiereglement geldt voor alle gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem).