Infolijn Islam

In het kader van het actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme, werd er in een samenwerking tussen het Executief van de Moslims van België en de Vlaamse Regering een infolijn opgericht.

De infolijn biedt in eerste instantie vraagverheldering, informatie en ondersteuning om hierna gericht te kunnen doorverwijzen naar de geschikte hulpverlening.

De voornaamste doelgroep van de infolijn zijn jongeren. Een tweede groep zijn ouders of kennissen/vrienden van jongeren die aan het radicaliseren zijn. Tot slot kunnen hier ook hulpverleners, leerkrachten, … terecht.

Het telefoonnummer 0800/200.98 (gratis nummer) is beschikbaar elke weekdag van 9u30 - 12u. Online kan er contact genomen worden via het mailadres: .

Slechts 1 op 3 kinderen correct vastgeklikt in de wagen!

Affiche kinderen klikvast BIVV

 

Recent observeerde het BIVV de wijze waarop 2.000 kinderen (kleiner dan 1,35m) vervoerd worden in de wagen.

Welke zijn de belangrijkste resultaten?

 • slechts 35% van de kinderen waren correct vastgeklikt in de wagen;
 • 37% van de kinderen werd vervoerd in een geschikt autozitje, maar het zitje zelf werd niet juist gebruikt;
 • 18% van de kinderen werd vervoerd in een zitje dat niet geschikt was voor hun leeftijd;
 • 11% van de kinderen werd zelfs in de wagen vervoerd zonder gordel!

Tips?

 • pas het autozitje aan aan de leeftijd van je kind: ga niet te snel over naar een kinderzitje van een hogere leeftijdscategorie of laat het niet te lang in een te klein kinderzitje zitten => in geval van aanrijdig is in beide gevallen het kind minder goed beschermd;
 • klik je kind altijd vast in de wagen, ook al is de rit van (zeer) korte duur;
 • geef zelf het goede voorbeeld aan je kind en draag je gordel;
 • koop een kwalitatief zitje (let op met 2e handszitjes!) en informeer je grondig over de juiste installatiewijze.

Wie zijn/haar kind niet correct vastklikt in de wagen kan door onze diensten een boete krijgen van 165 euro!

Wens je meer info? Neem dan een kijkje op: http://www.kinderenindeauto.be

KLIK ZE JUIST VAST!!!

Ritsen doe je zo!

 • Zo lang mogelijk doorrijden op de rijstrook die gaat wegvallen;
 • Op ongeveer 300 meter voor de versmalling (vaak aangegeven met een bord) je rijsnelheid aanpassen aan de snelheid van de voertuigen op de aanliggende strook;
 • Voertuigen op aanliggende strook maken vrijwillig ruimte om invoegend voertuig tussen te laten;
 • Op circa 50 meter voor de versmalling zonder afremmen en verstoringen in de ontstane ruimte invoegen, zodat invoegend voertuig en de achterligger de rit kunnen vervolgen.

Ritsen doe je met twee!

Ritsen werkt enkel als zowel de automobilisten op de wegvallende rijstrook als deze op de aanliggende rijstrook de regels respecteren. Als iedereen honderden meters te vroeg al braaf begint aan te schuiven op de aanliggende strook terwijl de rijstrook die gaat wegvallen helemaal leeg blijft of als de chauffeurs op de aanliggende strook het invoegen van andere chauffeurs blokkeren werkt ritsen niet. Nochtans, door beurtelings in te voegen aan de flessenhals zelf geraak je er eens zo snel door.

Moeten vrachtwagens ook ritsen?

Ja! De regels voor het ritsen gelden ook voor vrachtwagenchauffeurs. Ook zij moeten personenwagens laten invoegen als ze op de rechterrijstrook rijden. Vrachtwagens moeten dus ritsen én laten ritsen. Anderzijds moeten chauffeurs van personenwagens wel voldoende rekening houden met de moeilijkere zichtbaarheid door vrachtwagenchauffeurs.

Is ritsen verplicht?

Ja! Vanaf 1 maart 2014 is ritsen verplicht. (zie artikel 12bis van het KB van 1 december 1975)

Opgepast voor 00263-nummers!

Recent krijgt de politie meerdere meldingen van burgers die opgebeld worden door Zimbabwaanse nummers zoals +263771131792, +263771127710,+263 7 71194130 en gelijkaardige variaties.

De oplichters gaan als volgt te werk: u krijgt telefoon, maar van zodra u opneemt wordt het contact verbroken. De strategie hierachter is het wekken van de nieuwsgierigheid en men hoopt zo dat u terugbelt. Belt u terug, dan begint de meter te lopen en kan uw telefoonrekening hoog oplopen.

Krijgt u een dergelijke telefoonoproep binnen? Negeer deze en verwittig uw provider! Er bestaan op het internet ook fora waar je vreemde nummers kan opzoeken en op deze fora vindt u verhalen over misbruiken. U kan ook steeds het nummer blokkeren in uw gsm of smartphone zodat u niet meer kan opgebeld worden.

Nieuwe vorm van oplichting via mail!

Oplichters (b.v. zogenaamde incassobureaus) zijn al enkele dagen druk bezig met het mailen van aanmaningen naar burgers om hun upgrade naar Windows 10 te betalen via een Paysafe Card. We adviseren iedereen dan ook om niet in de val te trappen en dus ook om niet te betalen! Het is best mogelijk dat de oplichters enkele keren per mail zullen aandringen om toch te betalen. U mag dit dus gerust negeren.

Betaalde u toch? Dien dan zo snel mogelijk klacht in bij je lokale politie en contacteer de paysafecard-Hotline. Als het tegoed van de kaart nog niet is opgebruikt door de oplichters kan het mogelijk nog geblokkeerd worden.

Andere tips om uw computer te beveiligen:

- vermijden om in het wilde weg op linken te klikken of bijlagen te openen vanwaar men de bron niet kent of die enigszins verdacht kunnen zijn;
- geen downloads doen van de upgrade Windows 10, tenzij van een betrouwbare bron (lees: enkel de officiële Windows kanalen).

 

Politiezone Vlaamse Ardennen waakt!

foto verhoogd toezicht 2015

De drukke kerst-, nieuwjaars- en soldenperiode komt eraan. Zoals steeds brengt dit veel volk op de been en komen bijgevolg veel geld en andere kostbaarheden in omloop. Het is ook de periode waarin handtas- en winkeldieven handig gebruik maken van de drukte en onoplettendheid van zowel kopers als winkeliers.

Ook tijdens deze eindejaarsperiode zal de politiezone Vlaamse Ardennen (naar jaarlijkse gewoonte) sterk verhoogd toezicht houden in winkelstraten en rondom winkelcentra en warenhuizen. Wij willen preventief, maar actief en duidelijk zichtbaar, aanwezig zijn op deze plaatsen. Tijdens deze periode worden – naast de reguliere interventieploegen – dagelijks extra politiemensen ingezet om zowel voertuig- als voetpatrouilles uit te voeren. Deze extra ploegen zullen in het straatbeeld aanwezig zijn tot ver na sluitingstijd.

Elke handelaar die dit wenst, kan een A4-affiche uithangen om het verhoogd toezicht kenbaar te maken.


Om de eindejaarsaankopen zorgeloos te laten verlopen, geven wij de raad aan klanten om zo weinig mogelijk cash geld bij zich te hebben. Betaalkaarten zijn een veiliger betaalmiddel. Wij willen ook bestuurders erop attent maken geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter te laten in hun voertuig. Via onze website verspreiden we tal van tips om (winkel)diefstallen te vermijden.

Wij vragen iedereen om extra waakzaam en voorzichtig te zijn en bij het zien van verdachte handelingen, personen of voertuigen onmiddellijk onze politiediensten telefonisch op de hoogte te brengen via het nummer 101 of rechtstreeks via 055/33.88.88

Een beetje BOB bestaat niet...

De gewesten, de Belgische Brouwers en Assuralia lanceerden de nieuwe BOB-campagne! De wintercampagne wil de sociale norm, dat BOB voor het rijden enkele glazen alcohol mag drinken, veranderen. Na 20 jaar BOB wil de campagne deze misvatting uit de wereld helpen.

Een echte BOB drinkt geen druppel alcohol, ongeacht de omstandigheden!

Ook dit jaar zal onze politiezone van 27 november 2015 tot 25 januari 2016 gerichte alcoholcontroles houden om de BOB-campagneboodschap mee te ondersteunen en uit te dragen. De cijfers tonen ieder jaar aan dat een combinatie van sensibilisering en controles het beste resultaat oplevert. Dit is dan ook de reden van de doorgedreven controles tijdens het "BOB-weekend" van 15 januari 2016 (18u) tot 18 januari 2016 (6u).

OPLICHTERS AAN HET WERK

Onze politiezone krijgt opnieuw meldingen dat internetfraudeurs e-mails versturen met een aanmaning om een openstaande verkeersboete van 103,5 euro online te betalen. Begin dit jaar was dat ook al eens het geval. Alles lijkt op het eerste zicht echt aan de e-mail, maar weet dat politiediensten nooit boetes (of de daarbijhorende herinneringen) versturen via e-mail. Politiediensten werken ook niet samen met de zogenaamde "3V Payment Group".

Heeft u dergelijke e-mail ontvangen?  Klik niet op linken, geef geen persoonlijke gegevens door en volg ook geen instructies op. Verwijder de mail en betaal niet.


Heeft u toch een betaling uitgevoerd? Neem dan zo spoedig contact op met onze diensten.

HERWERKTE VERSIE VAN HET ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT

Vanaf 1 september 2015 is de herwerkte versie van het algemeen politiereglement (pdf, 207 KB) van kracht.

Het algemeen politiereglement bevat duidelijke regels om paal en perk te stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken (nalatigheid, verloedering, bevuiling, lawaai, …). Wie een van de regels overtreedt, riskeert een administratieve boete (= gemeentelijke administratieve sanctie).

Het algemeen politiereglement geldt voor alle gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem).

OPLICHTING VIA INTERNET

De politiezone Kempen N-O wordt vandaag 6 januari 2015 overstelpt met telefoons van verontruste burgers uit het ganse land. Zij hebben een mail (pdf, 48 KB) of een SMS gekregen, zogezegd uitgaande van deze politiezone, waarin zij worden aangemaand zo snel mogelijk te voldoen aan een achterstallige verkeersboete door te storten op een bepaald rekeningnummer.

In de mail worden onder andere het politielogo, het telefoonnummer van de politiezone (014/40.40.60), een fictief proces-verbaalnummer (TU.95.A7.481249/2015) en de naam van een hoofdinspecteur vermeld.

Wij wensen u uitdrukkelijk te verzoeken NIET op die vraag in te gaan. De politiezone Kempen N-O heeft met deze aanmaningen niets te maken, hier is duidelijk een oplichter aan het werk!

De Computer Crime Unit van de Federale Politie is reeds een onderzoek gestart naar deze oplichter.

"Vrienden zijn voor het leven, niet voor de eeuwigheid". Met die niet mis te verstane boodschap heeft het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) de aftrap gegeven voor de twintigste editie van de winter-Bob-campagne. De campagne loopt nog tot 26 januari 2015.

Net zoals voorgaande jaren zal ook de  politiezone Vlaamse Ardennen opnieuw haar maximale bijdrage aan deze BOB-campagne leveren om iedere chauffeur opnieuw aan te zetten tot een verder behoud van een verantwoord rijgedrag zonder alcoholgebruik.

Door middel van routinematige verkeerscontroles en onvoorspelbare gerichte alcoholcontroles zal onze politiezone de pakkans op het rijden onder invloed van alcoholische drank verhogen.

Opgelet voor malafide asfalteerders!

Meer en meer worden we geconfronteerd met oproepen over malafide asfalteerders. Het zijn meestal Engelssprekende werklui die zeer opdringerig zijn en woekerprijzen vragen voor het asfalteren van opritten.

De daders rijden stelselmatig woonwijken en bedrijvenzones binnen en bieden particulieren of bedrijven, waar opritten beschadigd of nog niet aangelegd zijn, aan deze te asfalteren of te herstellen en dit voor een zeer lage prijs. Betrokkenen vragen geen voorschotten en werken zonder factuur. In werkelijkheid gebruiken ze asfalt van minderwaardige kwaliteit en wanneer uiteindelijk de afrekening wordt voorgelegd, ligt het te betalen bedrag vaak veel hoger dan het initiële overeengekomen bedrag en wordt betaling in cash geëist.
Naast ‘asfalteerders’, bieden betrokkenen ook soms andere werken aan: dakreiniging of dakontmossing, dak- of tuinaanleg.

Ga hier in geen geval op in!

Merkt u iets verdacht op? Verwittig zo snel mogelijk de politie via het nummer 101 en probeer om zoveel mogelijk gegevens door te geven van het voertuig waarmee ze zich verplaatsen (nummerplaat, merk/type, kleur,....).

Hogere onmiddellijke inning voor dronken rijden

alcoholcontrole

De onmiddellijke inning voor bestuurders die betrapt worden met een alcoholgehalte van  0.22 tot 0.35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (UAL), bedraagt vanaf 1 juli 2014 170 euro in plaats van 150 euro. Die onmiddellijke inning is echter niet langer verplicht. Het parket kan immers ook een minnelijke schikking voorstellen, of de overtreder dagvaarden. Dat laatste is bijvoorbeeld mogelijk in geval van recidive.

Bestuurders met een vaste verblijfplaats in België die een alcoholgehalte tussen de 0.35  en 0.44 mg/l UAL hebben, krijgen een proces-verbaal. Dit wordt door onze diensten overgemaakt aan het politieparket afdeling Oudenaarde. Het parket beslist of men de bestuurder zal dagvaarden voor de rechtbank of er een minnelijke schikking wordt voorgesteld. Bestuurders die over geen vaste verblijfplaats beschikken in ons land krijgen een onmiddellijke inning van 400 euro.

De onmiddellijke inning loopt op tot 550 euro, voor wie betrapt wordt met een alcoholgehalte van 0.44 tot 0.52 mg/l UAL. Minnelijke schikking of dagvaarding zijn ook hier mogelijk.

Heeft een Belgische bestuurder een alcoholgehalte van nog meer dan 0.52 mg/l UAL, dan behoort een onmiddellijke inning niet meer tot de mogelijkheden. Dan handelt het parket de zaak af met een minnelijke schikking of wordt de overtreder gedagvaard voor de rechtbank.

Voor buitenlandse bestuurders die een alcoholgehalte  hoger dan 0.52 mg/l UAL hebben, blijft de onmiddellijke inning bestaan: zij betalen 1.200 euro. Ligt hun alcoholgehalte boven 0.65 mg/l UAL, dan moeten zij 1.200 euro in consignatie betalen, om de eventuele geldboete en gerechtskosten na een gerechtelijke veroordeling te dekken. 'Op die manier ontspringen buitenlandse bestuurders niet langer de dans', aldus de FOD Mobiliteit.