Phishingmails blijven in trek!

Onder 'phishing' verstaan we per mail (of soms ook telefonisch) hengelen naar informatie door criminelen. Via mail lijken betrouwbare instanties zoals b.v. een bank, creditcardmaatschappij, webshop, ... te vragen naar bijvoorbeeld inloggegevens, pincodes, ... .Gezien cybercriminelen steeds nieuwe manieren verzinnen en professioneler worden, lijken sommige e-mails op het eerste zicht betrouwbaar en afkomstig van een officiële en betrouwbare instantie zoals een bank, webshop, ..., maar niets is minder waar.

De gouden raad van 'tante Kaat': check, check en check nog eens wanneer je een mail ontvangt waarin je gevraagd wordt om vertrouwelijke gegevens via mail te geven of te klikken op een link. Dergelijke nepmails worden steeds moeilijker om te herkennen. Om jullie te helpen geven we graag enkele tips:

Wat is een nepmail?

Wie ontvangt in zijn/haar mailbox geen mail van een onbekende afzender of met een inhoud die je niet verwacht, met een rare inhoud, ... ? Meestal gaat het dan om een nepmail. Dergelijke mails worden door criminelen gebruikt om je geld afhandig te maken of om stiekem een kwaadaardig virus te installeren op je computer.

Waarom is nepmail gevaarlijk?

Phishingmails gemaakt door cybercriminelen worden steeds professioneler waardoor het hen steeds vaker lukt om (bank)gegevens van klanten te ontfutselen. Dergelijke werkwijze kan geld opleveren doordat men persoonlijke gegevens achterhaalt en hier vervolgens misbruik van maakt.

Hoe herken ik een nepmail?

 • Afzender: controleer het adres van de afzender. De naam van de afzender mag dan precies dezelfe zijn als die van je bank of webwinkel, maar vaak is het gebruikte e-mailadres vaag of een afgeleide versie van een echte bedrijfsnaam.
 • Aanhef: word je aangesproken met algemene termen zoals 'Geachte heer/mevrouw', 'Geachte klant', 'Beste klant', ... let dan op! Bedrijven en instanties waar je klant bent, gebruiken meestal je (achter)naam als aanspreking.
 • Vragen naar persoonsgegevens: in veel nepmails staat het verzoek om je persoonsgegevens 'te controleren', 'bij te werken' of 'aan te vullen'. Om dit te doen, wordt gevraagd om op een link te klikken. Doe dit nooit zomaar want banken, verekeringsmaatschappijen, overheidsinstellingen, ... vragen nooit op deze manier naar persoonsgegevens. Bel naar je bank, het bedrijf, ... en controleer of deze e-mail wel door hen gestuurd werd. Gebruik nooit de contactgegevens vermeld in de e-mail, maar zoek ze eerst op!
 • Taalgebruik en vormgeving: de huidige generatie nepmails staan allang niet meer bol van de taal- en spelfouten. Lees en bekijk de e-mail goed om te zien of je geen onregelmatigheden tegenkomt. Vergelijk de nieuwe mail desnoods met een oude, officiële mail van de instantie of het bedrijf.
 • Links: Links in nepmails kunnen ervoor zorgen dat er schadelijke software geïnstalleerd wordt op je computer of dat je naar een valse website wordt geleid. Klik daarom nooit op een link die je niet vertrouwt. Controleer het adres van de link door, zonder erop te klikken, de cursor van je muis op de link te zetten en te kijken welk adres er verschijnt.
 • Bijlage: ook een bijlage openen kan gevaarlijk zijn. Op deze manier kan er schadelijke software op je computer geïnstalleerd worden. Een zip-bestand is altijd verdacht aangezien facturen of aanmaningen nooit op deze manier verstuurd worden. Verwacht je toch een bestand? Neem dan contact op met de afzender en vraag na wat ze exact verstuurden. Bel of mail nooit naar de contactgegevens vermeld in de verdachte e-mail.

Phishing_2

70 km/u wordt de nieuwe norm buiten de bebouwde kom

70km

In 2015 vielen nog 390 doden te betreuren op onze Vlaamse wegen. Vaak het gevolg van overdreven snelheid. Binnen de bebouwde kom houden de chauffeurs zich, volgens studies van het Belgisch instituut voor de Verkeersveiligheid, nog relatief goed aan de snelheidsregimes. Eenmaal erbuiten duwt men de gaspedaal vaak te hard in. Om deze reden werd door Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts beslist dat vanaf 1 januari 2017 de snelheid buiten de bebouwde kom daalt van 90 naar 70 km/u. Het principe wordt: waar geen verkeersbord staat mag je maximaal 70 km/u rijden. Er zullen wel verkeersborden voorzien worden op de wegen waar je wel nog uitzonderlijk 90km/u mag. Je kan de kaart met aanpassingen hier bekijken.

GPS reeds aangepast?

Wie veel op zijn/haar GPS vertrouwt, zorgt er best zo snel mogelijk voor dat deze geüpdatet wordt. Chauffeurs met een draagbare gps koppelen deze best aan de computer om deze te voorzien van een update. Chauffeurs met een vaste gps in de wagen nemen best contact op met hun garage gezien de aanpassingen vaak niet automatisch gebeuren.

Nul op? Bedankt BOB!

Het eindejaar is in zicht. Aan wat denk jij? Gezelligheid, een bezoek aan de kerstmarkt in je buurt, samen dineren met familie of vrienden, het glas heffen op het nieuwe jaar op oudejaarsnacht gevolgd door een spetterende fuif, ... .

Tal van gelegenheden waar we samen genieten van een glas bubbels, een glüwein, een Irish coffee, een glas wijn of bier, ... maar niet voor BOB. Want een échte BOB heeft nul op... Geniet ervan met volle teugen, maar niet als je daarna nog een voertuig moet besturen!

En vergeet niet: ook de politie houdt een extra oogje in het zeil tijdens deze periode want drinken en rijden gaan niet samen!

Geef jouw favoriete BOB een duwtje in de rug!

Elke échte BOB kan tussen 25 november 2016 en 31 januari 2017 deelnemen aan de online en mobile wedstrijd 'Wie wordt BOB van de week?' via bedanktbob.be.  Nomineer er jouw favoriete BOB en misschien wint hij/zij een 'Bongo bedankt BOB'-cadeaubon ter waarde van 99,99 euro.

 

 BOB2016

 

Schrijf je bromfiets in vóór 11 december 2016

Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe en gebruikte bromfietsen en lichte vierwielers, die in België in het verkeer worden gebracht, voorzien worden van een nummerplaat.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer startte daarom een regularisatieperiode die loopt t.e.m. 11 december 2016. Het betreft een regularisatie van alle voertuigen die in België in omloop waren voor 31 maart 2014 met een Europees of Belgisch gelijkvormigheidsattest.

Deze maatregel werd genomen om de verkeersveiligheid te versterken:

   - alle voertuigen zullen op deze manier verzekerd zijn;

   - de identificatie ervan wordt hierdoor makkelijker;

   - de bestuurders kunnen meteen geïdentificeerd worden.

Gezien er tot op heden nog maar 13.000 (van de naar schatting 200.000) bromfietsen in regel zijn gesteld lanceert men een nieuwe oproep naar alle eigenaars van een bromfiets. Vraag dus tijdig je nummerplaat aan!

Je hebt een bromfiets en nog geen nummerplaat? Volg dan volgende 5 stappen:

 1. verzamel de juiste info;
 2. ga met deze info naar het postkantoor;
 3. vul het aanvraagformulier aan;
 4. bezorg dit formulier aan jouw verzekeraar;
 5. ontvang jouw nummerplaat bij jou thuis.

Meer info? http://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2016/alle_bromfietsen_moeten_worden_ingeschreven_voor_11_december_2016http://

Verplichte inschrijving bromfiets

 

HERWERKTE VERSIE VAN HET ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT

Vanaf 1 september 2015 is de herwerkte versie van het algemeen politiereglement (pdf, 207 KB) van kracht.

Het algemeen politiereglement bevat duidelijke regels om paal en perk te stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken (nalatigheid, verloedering, bevuiling, lawaai, …). Wie een van de regels overtreedt, riskeert een administratieve boete (= gemeentelijke administratieve sanctie).

Het algemeen politiereglement geldt voor alle gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem).