Opgepast voor 00263-nummers!

Recent krijgt de politie meerdere meldingen van burgers die opgebeld worden door Zimbabwaanse nummers zoals +263771131792, +263771127710,+263 7 71194130 en gelijkaardige variaties.

De oplichters gaan als volgt te werk: u krijgt telefoon, maar van zodra u opneemt wordt het contact verbroken. De strategie hierachter is het wekken van de nieuwsgierigheid en men hoopt zo dat u terugbelt. Belt u terug, dan begint de meter te lopen en kan uw telefoonrekening hoog oplopen.

Krijgt u een dergelijke telefoonoproep binnen? Negeer deze en verwittig uw provider! Er bestaan op het internet ook fora waar je vreemde nummers kan opzoeken en op deze fora vindt u verhalen over misbruiken. U kan ook steeds het nummer blokkeren in uw gsm of smartphone zodat u niet meer kan opgebeld worden.

Nieuwe vorm van oplichting via mail!

Oplichters (b.v. zogenaamde incassobureaus) zijn al enkele dagen druk bezig met het mailen van aanmaningen naar burgers om hun upgrade naar Windows 10 te betalen via een Paysafe Card. We adviseren iedereen dan ook om niet in de val te trappen en dus ook om niet te betalen! Het is best mogelijk dat de oplichters enkele keren per mail zullen aandringen om toch te betalen. U mag dit dus gerust negeren.

Betaalde u toch? Dien dan zo snel mogelijk klacht in bij je lokale politie en contacteer de paysafecard-Hotline. Als het tegoed van de kaart nog niet is opgebruikt door de oplichters kan het mogelijk nog geblokkeerd worden.

Andere tips om uw computer te beveiligen:

- vermijden om in het wilde weg op linken te klikken of bijlagen te openen vanwaar men de bron niet kent of die enigszins verdacht kunnen zijn;
- geen downloads doen van de upgrade Windows 10, tenzij van een betrouwbare bron (lees: enkel de officiële Windows kanalen).

 

Politiezone Vlaamse Ardennen waakt!

foto verhoogd toezicht 2015

De drukke kerst-, nieuwjaars- en soldenperiode komt eraan. Zoals steeds brengt dit veel volk op de been en komen bijgevolg veel geld en andere kostbaarheden in omloop. Het is ook de periode waarin handtas- en winkeldieven handig gebruik maken van de drukte en onoplettendheid van zowel kopers als winkeliers.

Ook tijdens deze eindejaarsperiode zal de politiezone Vlaamse Ardennen (naar jaarlijkse gewoonte) sterk verhoogd toezicht houden in winkelstraten en rondom winkelcentra en warenhuizen. Wij willen preventief, maar actief en duidelijk zichtbaar, aanwezig zijn op deze plaatsen. Tijdens deze periode worden – naast de reguliere interventieploegen – dagelijks extra politiemensen ingezet om zowel voertuig- als voetpatrouilles uit te voeren. Deze extra ploegen zullen in het straatbeeld aanwezig zijn tot ver na sluitingstijd.

Elke handelaar die dit wenst, kan een A4-affiche uithangen om het verhoogd toezicht kenbaar te maken.


Om de eindejaarsaankopen zorgeloos te laten verlopen, geven wij de raad aan klanten om zo weinig mogelijk cash geld bij zich te hebben. Betaalkaarten zijn een veiliger betaalmiddel. Wij willen ook bestuurders erop attent maken geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter te laten in hun voertuig. Via onze website verspreiden we tal van tips om (winkel)diefstallen te vermijden.

Wij vragen iedereen om extra waakzaam en voorzichtig te zijn en bij het zien van verdachte handelingen, personen of voertuigen onmiddellijk onze politiediensten telefonisch op de hoogte te brengen via het nummer 101 of rechtstreeks via 055/33.88.88

Een beetje BOB bestaat niet...

De gewesten, de Belgische Brouwers en Assuralia lanceerden de nieuwe BOB-campagne! De wintercampagne wil de sociale norm, dat BOB voor het rijden enkele glazen alcohol mag drinken, veranderen. Na 20 jaar BOB wil de campagne deze misvatting uit de wereld helpen.

Een echte BOB drinkt geen druppel alcohol, ongeacht de omstandigheden!

Ook dit jaar zal onze politiezone van 27 november 2015 tot 25 januari 2016 gerichte alcoholcontroles houden om de BOB-campagneboodschap mee te ondersteunen en uit te dragen. De cijfers tonen ieder jaar aan dat een combinatie van sensibilisering en controles het beste resultaat oplevert. Dit is dan ook de reden van de doorgedreven controles tijdens het "BOB-weekend" van 15 januari 2016 (18u) tot 18 januari 2016 (6u).

OPLICHTERS AAN HET WERK

Onze politiezone krijgt opnieuw meldingen dat internetfraudeurs e-mails versturen met een aanmaning om een openstaande verkeersboete van 103,5 euro online te betalen. Begin dit jaar was dat ook al eens het geval. Alles lijkt op het eerste zicht echt aan de e-mail, maar weet dat politiediensten nooit boetes (of de daarbijhorende herinneringen) versturen via e-mail. Politiediensten werken ook niet samen met de zogenaamde "3V Payment Group".

Heeft u dergelijke e-mail ontvangen?  Klik niet op linken, geef geen persoonlijke gegevens door en volg ook geen instructies op. Verwijder de mail en betaal niet.


Heeft u toch een betaling uitgevoerd? Neem dan zo spoedig contact op met onze diensten.

HERWERKTE VERSIE VAN HET ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT

Vanaf 1 september 2015 is de herwerkte versie van het algemeen politiereglement (pdf, 207 KB) van kracht.

Het algemeen politiereglement bevat duidelijke regels om paal en perk te stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken (nalatigheid, verloedering, bevuiling, lawaai, …). Wie een van de regels overtreedt, riskeert een administratieve boete (= gemeentelijke administratieve sanctie).

Het algemeen politiereglement geldt voor alle gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem).

Feest in het Park 2015 - GEVONDEN VOORWERPEN

Elk jaar worden er tijdens en na het festival gevonden voorwerpen naar ons politiecommissariaat gebracht. Wij proberen dan steeds zo spoedig mogelijk de rechtmatige eigenaar op te sporen en identiteitsdocumenten, bankkaarten en andere identificeerbare voorwerpen terug te bezorgen. Tot op heden werden al tal van eigenaars opgespoord en gecontacteerd om hun verloren of gestolen voorwerpen op te halen.

Helaas lukt het ons niet om van sommige voorwerpen te eigenaar terug te vinden...

Eigenaars die op een van onderstaande foto's hun spullen herkennen, nemen best contact op met onze dienst onthaal (055/33.88.88) of melden zich aan bij het politiecommissariaat te Oudenaarde (Minderbroedersplein 1).

Oplichting via internet

Sommige mensen ontvingen recent een malafide mail (zie hieronder) met de vraag om een openstaande vordering te betalen.

Ga hier vooral NIET op in en betaal niets!
Indien u hier toch bent op ingegaan en nadeel heeft geleden, kan u aangifte doen bij uw lokale politie.

phishing

Jaarverslag 2014

jaarverslag cover

Interesse in de resultaten van onze politiezone in 2014? Neem dan gerust eens een kijkje in ons jaarverslag 2014 (pdf, 1.62 MB)!

1712 : geweld kan stoppen

1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp.

Maak je zelf geweld mee?
Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld?
Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars?
Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand ongewenst pijn doet?
Doe je mee met een groep pesters en voel je je daar schuldig over?

Bel dan 1712.

Je kan elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur, bij 1712 terecht.
Het gesprek is gratis.
Het gesprek is discreet: jouw oproep naar 1712 verschijnt NIET op de telefoonrekening en je hoeft niet te zeggen wie je bent.

LET OP !
In een levensbedreigende situatie: bel de politie op het nummer 101.
Voor dringende medische hulp: bel het noodnummer 112.

OPLICHTING VIA INTERNET

De politiezone Kempen N-O wordt vandaag 6 januari 2015 overstelpt met telefoons van verontruste burgers uit het ganse land. Zij hebben een mail (pdf, 48 KB) of een SMS gekregen, zogezegd uitgaande van deze politiezone, waarin zij worden aangemaand zo snel mogelijk te voldoen aan een achterstallige verkeersboete door te storten op een bepaald rekeningnummer.

In de mail worden onder andere het politielogo, het telefoonnummer van de politiezone (014/40.40.60), een fictief proces-verbaalnummer (TU.95.A7.481249/2015) en de naam van een hoofdinspecteur vermeld.

Wij wensen u uitdrukkelijk te verzoeken NIET op die vraag in te gaan. De politiezone Kempen N-O heeft met deze aanmaningen niets te maken, hier is duidelijk een oplichter aan het werk!

De Computer Crime Unit van de Federale Politie is reeds een onderzoek gestart naar deze oplichter.

"Vrienden zijn voor het leven, niet voor de eeuwigheid". Met die niet mis te verstane boodschap heeft het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) de aftrap gegeven voor de twintigste editie van de winter-Bob-campagne. De campagne loopt nog tot 26 januari 2015.

Net zoals voorgaande jaren zal ook de  politiezone Vlaamse Ardennen opnieuw haar maximale bijdrage aan deze BOB-campagne leveren om iedere chauffeur opnieuw aan te zetten tot een verder behoud van een verantwoord rijgedrag zonder alcoholgebruik.

Door middel van routinematige verkeerscontroles en onvoorspelbare gerichte alcoholcontroles zal onze politiezone de pakkans op het rijden onder invloed van alcoholische drank verhogen.

Nieuwe campagne BIVV

Vorig jaar vielen er op de Belgische wegen 724 doden in het verkeer en waren er maar liefst 41.279 verkeersongevallen met gewonden. 1 op 3 ongevallen is te wijten aan overdreven of onaangepaste snelheid. Dit betekent dat snelheid elke dag gemiddeld 38 letselongevallen veroorzaakt. Negen op de 10 Belgen zegt wel eens te snel te rijden. Eén op twee doet dit, naar eigen zeggen, vaak of bijna altijd!

Ga dus trager rijden voor het te laat is. Ga voor advies en goede argumenten naar waaromreedjezosnel.be

Opgelet voor malafide asfalteerders!

Meer en meer worden we geconfronteerd met oproepen over malafide asfalteerders. Het zijn meestal Engelssprekende werklui die zeer opdringerig zijn en woekerprijzen vragen voor het asfalteren van opritten.

De daders rijden stelselmatig woonwijken en bedrijvenzones binnen en bieden particulieren of bedrijven, waar opritten beschadigd of nog niet aangelegd zijn, aan deze te asfalteren of te herstellen en dit voor een zeer lage prijs. Betrokkenen vragen geen voorschotten en werken zonder factuur. In werkelijkheid gebruiken ze asfalt van minderwaardige kwaliteit en wanneer uiteindelijk de afrekening wordt voorgelegd, ligt het te betalen bedrag vaak veel hoger dan het initiële overeengekomen bedrag en wordt betaling in cash geëist.
Naast ‘asfalteerders’, bieden betrokkenen ook soms andere werken aan: dakreiniging of dakontmossing, dak- of tuinaanleg.

Ga hier in geen geval op in!

Merkt u iets verdacht op? Verwittig zo snel mogelijk de politie via het nummer 101 en probeer om zoveel mogelijk gegevens door te geven van het voertuig waarmee ze zich verplaatsen (nummerplaat, merk/type, kleur,....).

Hogere onmiddellijke inning voor dronken rijden

alcoholcontrole

De onmiddellijke inning voor bestuurders die betrapt worden met een alcoholgehalte van  0.22 tot 0.35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (UAL), bedraagt vanaf 1 juli 2014 170 euro in plaats van 150 euro. Die onmiddellijke inning is echter niet langer verplicht. Het parket kan immers ook een minnelijke schikking voorstellen, of de overtreder dagvaarden. Dat laatste is bijvoorbeeld mogelijk in geval van recidive.

Bestuurders die een alcoholgehalte tussen de 0.35  en 0.44 mg/l UAL hebben, riskeren een onmiddellijke inning van 400 euro. Ook hier blijft een minnelijke schikking of dagvaarding mogelijk.

De onmiddellijke inning loopt op tot 550 euro, voor wie betrapt wordt met een alcoholgehalte van 0.44 tot 0.52 mg/l UAL. Minnelijke schikking of dagvaarding zijn ook hier mogelijk.

Heeft een Belgische bestuurder een alcoholgehalte van nog meer dan 0.52 mg/l UAL, dan behoort een onmiddellijke inning niet meer tot de mogelijkheden. Dan handelt het parket de zaak af met een minnelijke schikking of wordt de overtreder gedagvaard voor de rechtbank.

Voor buitenlandse bestuurders die een alcoholgehalte  hoger dan 0.52 mg/l UAL hebben, blijft de onmiddellijke inning bestaan: zij betalen 1.200 euro. Ligt hun alcoholgehalte boven 0.65 mg/l UAL, dan moeten zij 1.200 euro in consignatie betalen, om de eventuele geldboete en gerechtskosten na een gerechtelijke veroordeling te dekken. 'Op die manier ontspringen buitenlandse bestuurders niet langer de dans', aldus de FOD Mobiliteit.

Volg ons op Facebook en Twitter!

AANDACHT : opgepast voor diefstal met list!

Een inwoner van onze politiezone is op 18 maart 2014 te Kruishoutem het slachtoffer geworden van een diefstal met list.

Twee jonge (franstalige) vrouwen legden het slachtoffer een petitie voor en verzochten ook om financiële steun. Toen het slachtoffer hierop inging, werd hij door een van de vrouwen omhelsd als blijk van dank. Op dat ogenblik werd het slachtoffer bestolen.

Het ging om twee jonge dames van ongeveer 25 à 30 jaar. Beiden waren ongeveer 1.68 meter groot en hadden donkere haren.

Op zaterdag 22 maart 2014 werd dezelfde list gebruikt bij een diefstal te Oudenaarde (Tacambaroplein - parking Colruyt). Het ging opnieuw om 2 dames van vreemde origine (met een gelijkaardige beschrijving als hierboven).

Onze politiezone wenst ieder potentieel slachtoffer te waarschuwen voor deze malafide petitievoorleggers en vraagt om op de hoede te zijn bij het ondertekenen van een petitie. Bij verdachte gedragingen of daadwerkelijke diefstallen wordt gevraagd zo snel mogelijk contact op te nemen met de dienst 101.

 

Kwaadwillige oproepen

Indien u kwaadwillige oproepen/sms-berichten krijgt op uw gsm of op uw vast telefoontoestel en u de identiteit van de vermoedelijke dader van deze oproepen/sms-berichten wilt kennen, kunt u klacht indienen bij de ombudsdienst voor telecommunicatie.

U kunt een klacht indienen bij de ombudsdienst door het invullen van het klachtenformulier dat beschikbaar is op www.ombudsmantelecom.be  Er wordt u dan gevraagd om op dit formulier de precieze data en uren van de oproepen te noteren.

OPGELET : Alleen schriftelijke klachten worden in aanmerking genomen. Het is echter wel mogelijk om u telefonisch tot de ombudsdienst te wenden op het nummer 02/223.09.09 om optimaal op de hoogte te worden gebracht van uw rechten.

Indien de ombudsman van mening is dat de feiten aangetoond zijn, heeft hij op basis van uw binnenkomende telefoonverkeer dat door de betrokken telecomoperator wordt doorgestuurd, als enige opdracht om u de gegevens van de houder van de aansluiting mee te delen (die dus niet noodzakelijk de dader van de oproepen is, aangezien de lijn door derden kan zijn gebruikt) van waaruit de ongewenste oproepen uitgegaan zijn.

De ombudsdienst kan de vermoedelijke dader niet identificeren indien de oproepen gebeurd zijn vanuit een telefooncel, vanuit een ander land of, soms, als ze afkomstig zijn van een GSM met een vooruitbetaalde kaart.

In het kader van de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de privésfeer, is de ombudsman niet gemachtigd om op te treden. Hij zal dus nooit contact nemen met de vermoedelijke dader van de kwaadwillige oproepen /sms-berichten.

Er wordt u ten zeerste aangeraden om u bij dit soort geschillen eveneens tot uw lokale politie te wenden.

Ritsen doe je zo!

 • Zo lang mogelijk doorrijden op de rijstrook die gaat wegvallen;
 • Op ongeveer 300 meter voor de versmalling (vaak aangegeven met een bord) je rijsnelheid aanpassen aan de snelheid van de voertuigen op de aanliggende strook;
 • Voertuigen op aanliggende strook maken vrijwillig ruimte om invoegend voertuig tussen te laten;
 • Op circa 50 meter voor de versmalling zonder afremmen en verstoringen in de ontstane ruimte invoegen, zodat invoegend voertuig en de achterligger de rit kunnen vervolgen.

Ritsen doe je met twee!

Ritsen werkt enkel als zowel de automobilisten op de wegvallende rijstrook als deze op de aanliggende rijstrook de regels respecteren. Als iedereen honderden meters te vroeg al braaf begint aan te schuiven op de aanliggende strook terwijl de rijstrook die gaat wegvallen helemaal leeg blijft of als de chauffeurs op de aanliggende strook het invoegen van andere chauffeurs blokkeren werkt ritsen niet. Nochtans, door beurtelings in te voegen aan de flessenhals zelf geraak je er eens zo snel door.

Moeten vrachtwagens ook ritsen?

Ja! De regels voor het ritsen gelden ook voor vrachtwagenchauffeurs. Ook zij moeten personenwagens laten invoegen als ze op de rechterrijstrook rijden. Vrachtwagens moeten dus ritsen én laten ritsen. Anderzijds moeten chauffeurs van personenwagens wel voldoende rekening houden met de moeilijkere zichtbaarheid door vrachtwagenchauffeurs.

Is ritsen verplicht?

Ja! Vanaf 1 maart 2014 is ritsen verplicht. (zie artikel 12bis van het KB van 1 december 1975)

Cash trapping

 

Bij "cash trapping" plaatsen criminelen een klein afdekplaatje of klepje voor het gelduitgiftekanaal waardoor de bankbiljetten worden tegengehouden. De klant wordt misleid doordat het net lijkt alsof de geldautomaat kapot is. De bankkaart wordt door de terminal terug gegeven, waarbij hoogstens een foutmelding verschijnt op het display van het toestel. In die optiek gaat de klant ervan uit dat er een technisch probleem was en niets vermoedend verlaat deze het bankkantoor / geldautomaat. Enige tijd nadien wordt het geld gewoonweg opgehaald door de criminelen.

 


Dus geen geld voor de klant, geld is wel uit automaat gekomen en wordt opgehaald door anderen... Indien u in een dergelijke situatie terechtkomt, is het raadzaam om de politie op de hoogte te brengen en te blijven staan aan de terminal in kwestie! Verlaat de plaats niet want anders is de kans uitermate groot dat het geld achter de klep reeds opgehaald werd nog vooraleer u terug bent aan de bankautomaat.

Verschillende politiezones uit de buurt zijn reeds in contact gekomen met deze vorm van criminaliteit!

Wangiri-fraude

Honderden Belgen krijgen sms’jes waarin hen gevraagd wordt een bepaald nummer te bellen. Laat u niet vangen, want dan belt u naar een duur nummer in een ver land.

Het gaat om korte berichtjes die in het Frans zijn geschreven: ‘Bel mij dringend op dit nummer.’ Wie dat doet, telefoneert naar een buitenlands, duur betaalnummer uit Niger, Letland, Madagascar of het exotische eilandje Nauru. Een oproep kan tot twee euro per minuut kosten.

Het gaat hier om fraude. In de vakliteratuur heet dit ‘Wangiri-fraude’. Het werd bedacht in Japan. De sms’jes worden verstuurd door een computerprogramma. Wellicht is dat nu een bestand met Belgische nummers aan het ‘uitproberen’.

De klanten van Belgacom, Mobistar en Base Company kunnen gratis terecht bij de klantendiensten om informatie te krijgen of door te geven over deze vorm van oplichting.

Opgelet voor "Microsoft"-oplichters

 

De Federale Computer Crime Unit (FCCU) verspreidt een oproep om alert te zijn voor "Microsoft"-oplichters. Deze bellen je op en stellen voor om (niet bestaande) problemen op je computer op te lossen.  De verdachten laten je betalen voor hun "hulp".

De man of vrouw aan de telefoon geeft zich uit als medewerker van het bedrijf Microsoft. De oplichter zegt dat er iets aan de hand is met uw computer en dat hij/zij dit euvel voor u zal verhelpen.

Vervolgens wordt gevraagd om naar een bepaalde website surfen en een applicatie te downloaden die toelaat de computer over te nemen. Daarna worden van op afstand een aantal schermen geopend die foutmeldingen bevatten. Om deze te verhelpen, dient het slachtoffer een geldsom te betalen. Vervolgens neemt men vanop afstand uw computer over. Indien u betaalt, worden enkele applicaties geïnstalleerd. Indien u weigert wordt de toon agressiever en wordt de computer geblokkeerd.


Ga in geen geval in op dergelijke telefoontjes! Probeer zo veel mogelijk informatie te achterhalen!

 • Naam en telefoonnummer van de beller
 • In naam van welk bedrijf wordt er gebeld?
 • Welke taal spreekt de beller?
 • Wat moet je downloaden?
 • Welke gegevens moet je doorgeven?
 • Welke prijs wordt voorgesteld om het zogenaamde probleem te verhelpen?

Doe onmiddellijk aangifte bij de lokale politie.

5 tot 15 km/u sneller rijden maakt een wereld van verschil, tussen een aanrijding of niet. Voor jou, het slachtoffer, diens familie, vrienden en collega’s, … je snelheid vergeten ze niet snel! De enige oplossing? Matig je snelheid, binnen en buiten de bebouwde kom.

Overlast door loslopende honden aan de Donkvijver te Oudenaarde.

Reeds verscheidene keren kregen we meldingen van mensen die ongerust (en bang) zijn over het feit dat er aan de Donkvijver te Oudenaarde regelmatig honden gewoon loslopen. Onderstaande artikels van het politiereglement  verbieden dit echter, daar dit een plaats is die voor het publiek toegankelijk is. Het algemeen politiereglement (pdf, 171 KB) is van kracht in elke gemeente van onze politiezone.

 •  Artikel 49 : Het is verboden honden onbewaakt vrij te laten rondlopen op het openbaar domein en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen. De begeleider dient de hond zodanig te bewaken opdat hij hem op elk ogenblik zou kunnen beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden.
 •  Artikel 50 : Het is personen die de hond niet in de hand kunnen houden, verboden honden te begeleiden.
 •  Artikel 51 : Honden dienen op het openbaar en privaat domein van de stad of gemeente, altijd aan de leiband te worden gehouden.

Wanneer de politiediensten een overtreding op het reglement vaststellen, kan de gemeente overgaan tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete). GAS-boetes kunnen oplopen tot maximum 250 euro!

Wij willen alle baasjes vragen hun hond aan de leiband te houden!

Gewijzigde verkeerssituatie - wijk Pamele (Oudenaarde)

Bij de vernieuwing van Pamele heeft het stadsbestuur Oudenaarde beslist om van de volledige wijk  een zone 30  te maken!

 

Een zone 30 is een gebied waar je niet sneller mag rijden dan 30 kilometer per uur. De belangrijkste reden om een 30 km/u-zone aan te leggen, is dat de verkeersveiligheid in de verblijfsgebieden verbeterd wordt, zodat er vooral plaatsgebonden en geen doorgaand verkeer langskomt.

In een zone 30 is het belangrijk dat iedereen zich aanpast aan de situatie. Van autobestuurders wordt verwacht dat ze in een zone 30 trager rijden en uit hoffelijkheid voorrang verlenen aan andere weggebruikers. Voetgangers mogen er overal oversteken, op voorwaarde ze dat op een verantwoorde manier doen.

 

Het gaat concreet om volgende straten :

 • Baarstraat
 • Bergstraat
 • Bourgondiëstraat
 • Désiré Waelkensstraat
 • Doornikstraat
 • Jan Jozef Raepsaetplein
 • Jules Lacroixstraat
 • Louise Mariekaai
 • Maagdendale
 • Pamelekerkplein
 • Remparden
 • Stijn Streuvelsstraat
 • Trekweg Linkeroever
 • Trekweg Rechteroever
 • Tussenmuren

Voor meer info over dit stadsvernieuwingsproject kan u terecht op de website van de Stad Oudenaarde.

Geef gauwdieven geen kans!

Gauwdieven plegen hun misdaden voornamelijk in de door het publiek veel bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten of de haltes van het openbaar vervoer. Soms lopen zij rond in de winkels. Hoe vermijdt u het slachtoffer te worden van een gauwdiefstal? Hieronder vindt u enkele tips :

 • Gauwdieven maken handig gebruik van het gedrang dat bestaat bij het in- en uitstappen van bus, tram, trein of metro. Houd uw abonnement, rittenkaart of geld daarom klaar zodat u uw portefeuille niet moet bovenhalen op een moment dat u minder aandachtig bent.
 • Sommige gauwdieven maken gebruik van trucs of hulpmiddelen om een portefeuille te kunnen stelen. Veelvoorkomende praktijken zijn het besmeuren van de bovenkleding van een slachtoffer om de aandacht af te leiden en het lossnijden van de jasvoering om de portefeuille onopgemerkt te kunnen wegnemen.
 • Heel wat gauwdieven opereren niet alleen, maar hebben helpers die voor afleiding moeten zorgen of er met de buitgemaakte portefeuille vandoor gaan. Let daarom op wanneer u toevallig wordt aangelopen of wanneer er in uw omgeving blijkbaar zonder reden ineens opschudding ontstaat.
 • Persoonlijke papieren die u niet verplicht bij zich moet hebben, kan u best thuis laten. Als u bijvoorbeeld een bezoek brengt aan de kust of de Ardennen en daarbij enkel gebruik maakt van het openbaar vervoer, is het veiliger uw rijbewijs die dag uit uw portefeuille te halen.
 • Vrouwen worden relatief vaker het slachtoffer van gauwdieven dan mannen. Sluit daarom uw handtas altijd goed af en draag ze tussen arm en lichaam met de sloten naar binnen gekeerd. Of u nu wandelt, stilstaat of zit, houd uw handtas steeds in het oog en houd ze dicht tegen u aan.
 • Een portefeuille zit veiliger in een achterzak van een broek of in de binnenzak van een vest of mantel wanneer u deze zakken afsluit. Haalt u uw portefeuille boven om te betalen, laat dan de inhoud ervan zo weinig mogelijk zien aan de omstanders.
 • Bewaar uw bankkaarten, uw sleutels, en documenten waarop uw adres aangeven is, niet allemaal samen. De (pin)code van uw bankkaarten(en) kan u best uit het hoofd leren. Beperk de hoeveelheid baar geld die u bij heeft en maak zoveel mogelijk gebruik van bankkaarten, ze zijn een veilig betaalmiddel.

Als u toch het slachtoffer wordt van gauwdieven, wendt u zich dan tot het dichtstbijzijnde politiekantoor om aangifte te doen van de diefstal en om klacht neer te leggen.

Het verlies of de diefstal van uw krediet-of bankkaart kan u best zo snel mogelijk telefonisch melden bij card-stop via het nummer 070/344.344. Deze dienst is permanent bereikbaar 24u/24u en dit 7 dagen per week.

Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren of werd deze gestolen? Bel gratis 0800 2123 2123 en blokkeer uw kaart.

EINDE VRIJE VERKOOP HFD-WAPENS

De lijst met vrij verkrijgbare vuurwapens, de zogenaamde "HFD-lijst" wordt afgeschaft. Dit betekent dat voortaan geen enkel vuurwapen nog vrij kan verkocht worden (een vergunning moet aangevraagd worden).

Meer info vindt u in volgende link.

1619-Wappens-NL_tcm265-224343.pdf (pdf, 971 KB)

De Syrische bevolking helpen? Ja, maar hoe?

In het kader van de preventiepolitiek in de strijd tegen gewelddadig radicalisme en het risico op vertrek van strijders naar Syrië, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen een brochure opgesteld voor jongeren. In de eerste plaats is ze bedoeld om hen aan te moedigen, hun energie en verontwaardiging te concentreren op humanitaire hulp aan de Syrische bevolking en op acties om geld in te zamelen in wijken, eventueel via jongerendiensten of -organisaties van uw stad/gemeente.

De folder die je kan terugvinden via onderstaande link – met als thema “Hoe kunnen we echt nuttig zijn voor het Syrische volk en de juiste strijd voeren?” - toont niet alleen aan, dat humanitaire hulp het enige echte antwoord is om de Syrische bevolking te helpen door uit te leggen hoe elke jongere op zijn manier kan helpen. Ze bevat ook een aantal argumenten om het vertrek naar Syrië te ontmoedigen.

Deze folder, die zich richt tot jongeren, wil een concreet antwoord bieden op sommige van hun vragen en wil positieve alternatieven en concrete stappen aanreiken om het Syrische volk te steunen vanuit België.

Klik op onderstaande afbeelding om de brochure te openen.

 

 

Niet akkoord met de contantbelasting op het parkeren in de Stad Oudenaarde?

Wanneer u vindt dat u onterecht een "parkeerboete" (= contantbelasting op het parkeren) heeft ontvangen, kunt u een formulier van niet akkoord indienen bij het stadsbestuur van Oudenaarde.

Dit formulier kan u (samen met een kopie van uw parkeerticket, bewonerskaart of parkeerkaart voor mindervaliden) indienen bij het onthaal van het Administratief Centrum Maagdendale (Tussenmuren 17, Oudenaarde). Buiten de kantooruren mag u het formulier gewoon in de brievenbus achterlaten of mailen naar Luc D'Hondt van de dienst Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.

Uw formulier zal kort daarop worden behandeld.

Voor meer info over het (betalend) parkeren in Oudenaarde kan u terecht op de website van de stad. Of u kan hier het digitaal parkeerplan bekijken.

De parkeerwachter (NIET de politie!) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een correcte en zo sluitend mogelijke controle op het parkeren met beperkte tijdsduur. Dit omhelst de controle op het betalend parkeren tijdens de betalende uren en de controle in de “blauwe zone” (parkeerschijf). Bij de uitvoering van zijn controletaak baseert de parkeerwachter zich op het reglement van de stad/gemeente en de daarin voorziene uitzonderingsregels voor bepaalde doelgroepen (bijv. bewoners met een bewonerskaart).

De uurregeling en de maximale parkeerduur voor het betalend parkeren staan vermeld op de parkeerautomaten!

Bargoense tekens?

Inbrekers doen meestal eerst aan prospectie vooraleer ze effectief tot actie overgaan. Vanuit het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde waarschuwt men voor het gebruik van "Bargoense" tekens.

Dievenbendes gebruiken soms eenvoudige symbolen om bepaalde woningen te markeren. Tijdens hun voorverkenning plaatsen ze deze markeringen op de gevel, op de openbare weg of op andere voorwerpen aan en rond woningen. De tekens zijn van "Bargoense" afkomst.

Bargoense tekens

Wanneer de dieven effectief terugkomen om hun slag te slaan, kunnen zij uit de markeringen bepaalde zaken afleiden en hun handelingen hieraan aanpassen.

Wie het vermoeden heeft dat er Bargoense tekens zijn aangebracht op of in de buurt van zijn woning, kan best de politie daarover informeren. Onze interventieploegen komen dan ter plaatse om nazicht te doen.

In sommige gevallen gaat het om onschuldige tekens van (jeugd)verenigingen die een (wandel- of fiets)route discreet zichtbaar willen maken (zie onderstaande foto's).

Bargoens tekens?

Handige tips om inbraak te voorkomen, zijn terug te vinden in de brochure " Geef inbrekers geen kans (pdf, 215 KB)"