Home > Beleid

Beleid

De Wet tot Organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Wet 07/12/1998) voorziet in een aantal nieuwe beleidsorganen voor deze politie. In elke politiezone dient er een politieraad, een politiecollege en een zonale veiligheidsraad opgericht te worden.

In elke politiezone worden de uitgaven en ontvangsten verricht door een bijzonder rekenplichtige.

De Wet van 24/03/1999 - Regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten - voorziet in het regelmatig bijeenkomen van het basisoverlegcomité.

Onder de rubriek beleidsdocumenten kan je verschillende verslagen en documenten raadplegen.