Home > Beleid > Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten

Zonaal Veiligheidsplan 2014 - 2019

Het Zonaal Veiligheidsplan omschrijft de strategische doelstellingen voor 2014 tot en met 2019.

De 5 doelstellingen zijn:

  • Doel 1: Overlast van geweld, verkeer, lawaai, zwerfvuil en vandalisme
  • Doel 2: Verkeersveiligheid - overdreven snelheid in het verkeer en rijden onder invloed van drugs/alcohol
  • Doel 3: Criminaliteit, in het bijzonder informaticacriminaliteit, inbraken in woningen en de aanpak en detectie van drugsplantages
  • Doel 4: Efficiënter werken d.m.v. optimalisatie, samenwerking, innovatie en technologische evolutie
  • Doel 5: Radicalisering - in kaart brengen van het fenomeen radicalisering op ons grondgebied dmv beeldvorming, gegevensuitwisseling, preventie, opsporing en handhaving (bijgevoegd door addendum bij verlenging ZVP)

Klik hier voor het volledige Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 (pdf, 997 KB)

Het addendum (toegevoegd aan het ZVP 2014-2017 bij verlenging van het ZVP naar 2019) lees je hier (pdf, 652 KB)na.

Opdrachtbrief Korpschef en toelichting organisatie

De organisatie en werking van de Politiezone Vlaamse Ardennen is het voorwerp van twee beleidsdocumenten opgemaakt door de Korpschef, namelijk de opdrachtbrief voor het mandaat van de Korpschef en de toelichting betreffende de organisatie van onze politiezone.

Deze beleidsdocumenten kan je hieronder consulteren:

Opdrachtbrief Korpschef Politiezone Vlaamse Ardennen (pdf, 677 KB)

Toelichting organisatie Politiezone Vlaamse Ardennen (pdf, 100 KB)

Politiereglementen

Op het grondgebied van de politiezone Vlaamse Ardennen zijn diverse politiereglementen van kracht.

Het belangrijkste reglement is het algemeen politiereglement dat inhoudelijk hetzelfde is voor alle gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen.

Het algemeen politiereglement bevat duidelijke regels om paal en perk te stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken (nalatigheid, verloedering, bevuiling, lawaai, …). Wie een van de regels overtreedt, riskeert een administratieve boete (= gemeentelijke administratieve sanctie).

Klik hier voor het algemeen politiereglement (pdf, 207 KB)

Jaarverslag

Elk jaar maakt de politiezone een verslag op van de activiteiten van het voorgaande jaar. Het jaarverslag is gericht naar de verschillende overheden waar de politiezone met samenwerkt, maar is ook gericht naar de bevolking van Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem en Zingem. Het jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de werking van de politiezone aangevuld met cijfermateriaal.

Klik hier voor het jaarverslag 2018 (pdf, 3.25 MB)

Klik hier voor het jaarverslag 2017 (pdf, 3.4 MB)

Klik hier voor het jaarverslag van 2016 (pdf, 8.98 MB)

Klik hier voor het jaarverslag van 2015 (pdf, 7.33 MB)

Klik hier voor het jaarverslag van 2014 (pdf, 1.62 MB)

 

Wie vragen heeft over het jaarverslag wendt zich tot:

HCP Duhamel Joost, korpschef: 055/33.88.88

ADV Vanhulle Wendy, beleidsmedewerker: 055/33.88.62