Home > Beleid > Beleidsorganen

Beleidsorganen

Politieraad

In meergemeentenzones oefent de politieraad de bevoegdheden van de gemeenteraad uit over de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps.

Het aantal leden van de politieraad wordt bepaald op basis van het aantal inwoners in de meergemeentenzone. De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de politiezone vormen, en dit op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers.

De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentenzone zijn van rechtswege lid van de politieraad en worden niet meegeteld in het aantal leden dat wordt bepaald op basis van het bevolkingsaantal.

Overzichtslijst

Naam Functie Gemeente
BETTENS Steven Raadslid Oudenaarde
BOGAERT Franka Raadslid Oudenaarde
DE VOS Robbin Raadslid Kruisem
DE WULF Nico Raadslid Wortegem-Petegem
DELBAERE Eveline Raadslid Kruisem
DE MEULEMEESTER Marnic Voorzitter - Burgemeester Oudenaarde
DEPAUW Peter Raadslid Kruisem
DOSSCHE Julie Raadslid Oudenaarde
LABIE Boris Raadslid Oudenaarde
LIETAER Brecht Raadslid Kluisbergen
MAS Mathieu Raadslid Oudenaarde
MEULEMAN Elisabeth Raadslid Oudenaarde
ROMAN Xavier Raadslid Kluisbergen
VAN BETSBRUGGE Kathelijne Raadslid Kruisem
VANDENABEELE LUC Raadslid Kruisem
VAN DER MEEREN Luc Burgemeester Wortegem-Petegem
VANDRIESSCHE Christine Raadslid Oudenaarde
VANSTEENBRUGGE André Raadslid Oudenaarde
VERLEYEN Geoffrey Raadslid Kruisem
VERMEULEN Sandy Raadslid Wortegem-Petegem
YURTAY Murat Raadslid Oudenaarde
VERZELE Joop Burgemeester Kruisem
WILLEQUET Philippe Burgemeester Kluisbergen
DUHAMEL Joost Korpschef  
TORCK Karlien Secretaris  

 

Agenda

Agenda (pdf, 221 KB)poltieraad 10 oktober 2017

Agenda (pdf, 249 KB)politieraad 12 december 2017

Agenda (pdf, 396 KB) politieraad 20 februari 2018

Agenda politieraad 17 april 2018

Agenda (pdf, 102 KB) politieraad 12 juni 2018

Agenda (pdf, 248 KB) politieraad 9 oktober 2018

Agenda (pdf, 263 KB)politieraad 11 december 2018

Agenda (pdf, 255 KB)politieraad 12 februari 2019

Notulen

Notulen (pdf, 221 KB)politieraad 10 oktober 2017

Notulen (pdf, 238 KB) politieraad 12 december 2017

Notulen (pdf, 399 KB) politieraad 20 februari 2018

Notulen (pdf, 188 KB) politieraad 17 april 2018

Notulen (pdf, 191 KB) politieraad 12 juni 2018

Notulen (pdf, 163 KB) politieraad 9 oktober 2018

Notulen (pdf, 177 KB)politieraad 11 december 2018

Notulen (pdf, 256 KB) politieraad 12 februari 2019

Notulen (pdf, 133 KB) politieraad 23 april 2019

Notulen (pdf, 151 KB)politieraad 11 juni 2019

Politiecollege

Het politiecollege kan beschouwd worden als het dagelijks bestuur van de politiezone.

In een meergemeentenzone – zoals in de politiezone Vlaamse Ardennen - oefent het politiecollege de bevoegdheden uit van het college van burgemeester en schepenen en die van de burgemeester inzake de organisatie en beheer van het lokaal politiekorps.

Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentenzone vormen, samen met de korpschef en de zonesecretaris. De burgemeester van Oudenaarde zit de vergadering voor.

Het politiecollege vergadert op maandelijkse basis (behalve in juli en augustus).


Naam Functie Gemeente
DE MEULEMEESTER Marnic Voorzitter - Burgemeester Oudenaarde
WILLEQUET Philippe Burgemeester Kluisbergen
VERZELE Joop Burgemeester Kruisem
VANDER MEEREN Luc Burgemeester Wortegem-Petegem
DUHAMEL Joost Korpschef  
TORCK Karlien Secretaris  

PC 2019_2025
  vlnr: korpschef Joost Duhamel, Luc Vander Meeren, Joop Verzele, Karlien Torck, Philippe Willequet, Marnic De Meulemeester

Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief. (art. 35 WGP).
Binnen deze zonale veiligheidsraad wordt een systematisch overleg georganiseerd tussen de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de zone, de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijk directeur - coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.

De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende:

 • het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan;
 • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
 • het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.


De leden van de zonale veiligheidsraad:

 • Marnic DE MEULEMEESTER, voorzitter – burgemeester Oudenaarde;
 • Philippe WILLEQUET, burgemeester Kluisbergen;
 • Joop VERZELE, burgemeester Kruishoutem;
 • Luc VANDER MEEREN, burgemeester Wortegem-Petegem;
 • Kathleen HUTSEBAUT, burgemeester Zingem;
 • Johan SABBE, procureur des Konings Oost-Vlaanderen;
 • Geert MERCHIERS, procureur des Konings, afdeling Oudenaarde;
 • Lientje VAN DEN STEEN, substituut procureur des Konings, zonemagistraat PZ Vlaamse Ardennen;
 • Rudi VERVAET, bestuurlijk directeur coördinator Federale Politie Oost-Vlaanderen;
 • Luc CAP, gerechtelijk directeur Federale Politie Oost-Vlaanderen.

Er kunnen steeds deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van de zonale veiligheidsraad.

Iedere deelnemer beslist vrij om zich bij de behandeling van één of meerdere punten te laten bijstaan door een medewerker, vertrouwd met de materie.

 

BOC

Het overleg is een substantiële vormvereiste (voorafgaand aan het nemen van de beslissing) voorgeschreven door de Wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van haar personeel.

Binnen de Politie Vlaamse Ardennen is er op regelmatige tijdstippen overleg met de representatieve (politie)vakorganisaties.

Het Basisoverlegcomité (B.O.C.) is samengesteld uit een afvaardiging van:

 • de overheid;
 • voorzitter Politieraad;
 • korpschef;
 • afvaardiging per representatieve vakorganisatie.

Aan het Basisoverlegcomité worden alle bevoegdheden verleend die in particuliere bedrijven opgedragen zijn aan de comités voor preventie en bescherming op het werk en die betrekking hebben op al de personeelsleden (zowel operationeel als logistiek-administratief kader).

Vakorganisaties binnen de politie:

 • ACOD;
 • ACV-politie;
 • NSPV;
 • SYPOL;
 • VSOA.