Home > Buurtinformatienetwerk

Buurtinformatienetwerk

Algemene omschrijving Buurtinformatienetwerk

Logo BINBuurtinformatienetwerk (“BIN”) is een samenwerkingsproject tussen de politiediensten, de burgers, en de overheid.

Het Ministrieel omzendschrijven (pdf, 116 KB) omschrijft duidelijk de definitie:

"Het is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers in een bepaald afgelijnd gebied, dat, onder leiding van een coördinator en in overleg en samenspraak met de politiediensten, de wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de burger en de politiedienst, op basis van een vooraf bepaald gestructureerd en professioneel plan inzake berichtgeving van misdrijven of verdachte gedragingen, zo snel en doeltreffend mogelijk laat verlopen zonder te patrouilleren of bijzondere waakacties te organiseren.

Een buurtinformatienetwerk wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het plegen van misdrijven te helpen voorkomen en kan daarnaast nog een aantal sociale en preventieve taken vervullen”

Website : http://besafe.be/nl/bin

Mandataris Buurtinformatienetwerken bij PZ Vlaamse Ardennen

Hoofdinspecteur Wim Malfait werd aangeduid binnen de PZ Vlaamse Ardennen als mandataris voor de BIN-werking in de zone Vlaamse Ardennen.

 

Wim.Malfait@police.belgium.eu

Tel. 055 33 88 88

Hoe gebeurt de activatie van het buurtinformatienetwerk?

Als er in je buurt al een paar dagen een verdacht voertuig passeert of als er vreemde personen komen aanbellen zonder duidelijke reden,… dan kan je de politie verwittigen. De politie onderzoekt de ernst van de situatie en beslist dan om al dan niet het BIN te activeren.

 Indien het BIN geactiveerd wordt,  dan gebeurt dit telefonisch via een phone-mailbericht uitgaande van de politiediensten. Bij een activatie van het BIN wordt aan de leden gevraagd om gedurende een half uur een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Nakijken of alle ramen en deuren van de woning nog steeds slotvast zijn, de lichten aansteken en van binnenuit de omgeving zo goed mogelijk te observeren. De activatie kan zowel gedurende de dag of nacht plaatsvinden. Mocht je dan nog eventuele verdachte situaties opmerken, dan kan je deze via het (nood)nummer 101 doorgemeld worden aan de politiediensten.

Hoe kan ik lid worden van een Buurtinformatienetwerk?

Wil je gratis aansluiten bij een BIN in je buurt?

Vul dan het inschrijvingsformulier (opgelet: per BIN verschillend inschrijvingsformulier) in en bezorg dit aan de lokale politie of aan een BIN coördinator. Een handtekening is verplicht (dus inschrijven via e-mail is niet mogelijk) zodat de politie de toestemming heeft om je telefoonnummer mee op te nemen in de phonemaillijst.

BIN Newsletters

Een tweetal malen per jaar verspreidt de politiezone Vlaamse Ardennen een BIN Newsletter met handige tips en weetjes voor de leden van de BIN.

BIN Newsletter 2016 (pdf, 1.23 MB)

BIN Newsletter 1 2017 (pdf, 762 KB)

BIN Newsletter 2 2017 (pdf, 877 KB)

BIN Newsletter 1_2018 (pdf, 1.13 MB)