RSS Nieuws

Kwaadwillige oproepen

Indien u kwaadwillige oproepen/sms-berichten krijgt op uw gsm of op uw vast telefoontoestel en u de identiteit van de vermoedelijke dader van deze oproepen/sms-berichten wilt kennen, kunt u klacht indienen bij de ombudsdienst voor telecommunicatie.

U kunt een klacht indienen bij de ombudsdienst door het invullen van het klachtenformulier dat beschikbaar is op www.ombudsmantelecom.be  Er wordt u dan gevraagd om op dit formulier de precieze data en uren van de oproepen te noteren.

OPGELET : Alleen schriftelijke klachten worden in aanmerking genomen. Het is echter wel mogelijk om u telefonisch tot de ombudsdienst te wenden op het nummer 02/223.09.09 om optimaal op de hoogte te worden gebracht van uw rechten.

Indien de ombudsman van mening is dat de feiten aangetoond zijn, heeft hij op basis van uw binnenkomende telefoonverkeer dat door de betrokken telecomoperator wordt doorgestuurd, als enige opdracht om u de gegevens van de houder van de aansluiting mee te delen (die dus niet noodzakelijk de dader van de oproepen is, aangezien de lijn door derden kan zijn gebruikt) van waaruit de ongewenste oproepen uitgegaan zijn.

De ombudsdienst kan de vermoedelijke dader niet identificeren indien de oproepen gebeurd zijn vanuit een telefooncel, vanuit een ander land of, soms, als ze afkomstig zijn van een GSM met een vooruitbetaalde kaart.

In het kader van de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de privésfeer, is de ombudsman niet gemachtigd om op te treden. Hij zal dus nooit contact nemen met de vermoedelijke dader van de kwaadwillige oproepen /sms-berichten.

Er wordt u ten zeerste aangeraden om u bij dit soort geschillen eveneens tot uw lokale politie te wenden.