Home > Preventie

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen

 Iedereen loopt de kans om slachtoffer te worden van een misdrijf. Maar wanneer u daar door middel van preventie iets kunt tegen doen, moet u het beslist niet laten.

BinneLogo TPAn de Dienst Maatschappelijke Politiezorg onderneemt de cel Preventie allerlei initiatieven ter voorkoming van misdrijven.
Door informatie, voorlichting en advies vergroot de dienst het veiligheidsbewustzijn bij haar doelgroepen : burger, zelfstandige, ondernemer, instellingen, …