Home > Preventie

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen

Iedereen loopt de kans om slachtoffer te worden van een misdrijf. Maar wanneer u daar door middel van preventie iets kunt tegen doen, moet u het beslist niet laten.

De preventiedienst onderneemt allerlei initiatieven ter voorkoming van misdrijven.
Door informatie, voorlichting en advies vergroot de dienst het veiligheidsbewustzijn bij haar doelgroepen : burger, zelfstandige, ondernemer, instellingen, …