Home > Preventie > Alarminstallaties

Alarminstallaties

Gewijzigde regels vanaf 04 oktober 2007

Logo AlarminstallatieHet koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmasystemen en beheer van alarmcentrales, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 04 oktober 2007, bepaalt de huidige regels ronde deze materie.

Het Koninklijk besluit beperkt het toepassingsgebied tot ALLE alarmsystemen tegen diefstal, inbraak of agressie, behalve:

  1. Persoonsalarmsystemen en goederenalarmsystemen die niet voorzien zijn van een buitensirene, een buitenlicht of meldsysteem.
  2. Goederenalarmsystemen die niet geïnstalleerd zijn in een onroerend goed.

Aanmelden van een alarmsysteem.

Politiediensten moeten doelgericht kunnen reageren op elke noodoproep. Daarom is het gebruik van alarmsystemen tegen inbraak wettelijk geregeld. Zo wordt de politie niet bestookt met 'loze alarmen' en kan ze zich concentreren op echte noodgevallen waarbij personen of goederen bedreigd worden.

Deze wettelijke maatregelen komen dus ook uw veiligheid ten goede en zorgen voor een betere dienstverlening!

Het is belangrijk dat de politie zo snel mogelijk de exacte plaats kent waar een alarm in werking is getreden. Hoe meer details bekend zijn over de plaats, hoe sneller de politie ter plaatse is en hoe beter ze uw veiligheid kan garanderen. Daarom moeten alarmsystemen die niet aangesloten zijn op een alarmcentrale  vanaf 1 juli 2010 verplicht geregistreerd worden op de website

www.police-on-web.be

 

Police on web

Voor de alarmsystemen die wel zijn aangesloten op een alarmcentrale geldt deze meldingsplicht voor betrokken centrale. Wij stellen echter vast dat er nog veel alarmsystemen zijn die wel  onderhevig zijn aan de wetgeving, maar nog steeds niet werden aangegeven.
 
 
Meer informatie omtrent aangifte, onderhoud, ... van uw alarmsysteem?

FOD Binnenlandse Zaken, Waterloolaan 76 te 1000 Brussel

www.vigilis.be
tel.: 02 557 34 43 - fax: 02 557 34 90