Home > Preventie > Camera's

Camera's

Bewakingscamera's: de nieuwe camerawet van 25 mei 2018 kort toegelicht

De camerawet is van toepassing op de bewakingscamera's. Dit betekent dat camera's die geïnstalleerd zijn/worden en gebruikt worden voor het toezicht en de bewaking van plaatsen volgens de wet van 25 mei 2018 (nieuwe camerawet) moeten voldoen aan een aantal verplichtingen:

  • u moet uw videobewakingssysteem via het e-loket www.aangiftecamera.be aangeven;
  • u moet een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats;
  • u moet een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden.

Wie moet dit toepassen?

  • de particulier die een camera plaats om de ingang van zijn/haar huis of tuin rond het huis te bewaken;
  • de zaakvoerder van een winkel die een bewakingscamera plaatst om de etalage of winkelrekken te bewaken;
  • de ondernemingen die camera's plaatsen om hun gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak, ...
  • enz.

Uitzondering zijn de natuurlijke personen die aan de binnenkant van hun woning een bewakingscamera plaatsen voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.

Surf naar de website https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera/bewakingscameras voor meer informatie over de wetgeving, het aangifteloket, het register en het pictogram.