Home > Preventie > Inbraakpreventie

Inbraakpreventie

De gelegenheid maakt de dief.

Inbraakpreventie vertrekt van het gelegenheidsprincipe. De gelegenheid maakt de dief!

De gelegenheid maakt de diefHet is dus zaak te proberen de gelegenheid weg te nemen door de omgevingssituaties te veranderen. Immers, als de inbreker merkt dat het moeilijk zal zijn om zijn slag te slaan, zal hij een gemakkelijker doelwit uitkiezen.

Anderzijds, als de inbreker - voor hem - gunstige omstandigheden aantreft, aangevuld met de kans op een waardevolle buit en een lage pakkans, zal hij niet aarzelen om toe te slaan.

Het komt er dus op neer om de woning zodanig te beveiligen dat :

  1. er ongunstige omstandigheden gecreëerd worden voor de inbreker;
  2. de kans op een waardevolle buit laag gehouden wordt;
  3. de pakkans verhoogt.

Wat je moet weten over de inbreker.

De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit onderstreept het belang van het gebruik van sluitsystemen die ook van buitenaf bedienbaar zijn, zeker voor wat de deur betreft langs waar men gewoonlijk het gebouw verlaat.

Het risico op inbraak is even hoog in denamiddag als in het tweede deel van de nacht. Vaak echter vergeet men juist tijdens de dag de nodige maatregelen te treffen.

Uit statistieken blijkt dat de inbreker het meest langs de achterzijde van de woning inbreekt. Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaakst is de beveiliging daar ook het zwakst.

Belangrijk om weten is dat het zeer uitzonderlijk is dat er een confrontatie tussen de inbreker en de bewoner plaatsvindt.

Drie soorten preventiemaatregelen.

Een goede efficiënte beveiliging aan uw woning kan door het geïntegreerd toepassen van drie soorten basismaatregelen:

  1. Organisatorische maatregelen;
  2. Bouwkundige maatregelen;
  3. Elektronische maatregelen.

Organisatorische maatregelen vormen de basis van elk goed technopreventief beveiligingsplan. Het aannemen van enkele goede gewoonten (en dus het vermijden van slechte gewoonten), alsook het treffen van eenvoudige voorzieningen vormen hiervoor de grondslag.

Technopreventie OBEBouwkundige maatregelen zijn technopreventieve methodes die betrekking hebben op zowel de kwaliteit van de gebruikte materialen als op de plaatsingstechnieken. Het zijn maatregelen die daadwerkelijk een fysische barriëre vormen voor de potentiële inbreker.

Het is duidelijk dat deze maatregelen dienen toegepast te worden op elke opening in het metselwerk : deuren, ramen, poorten, daken, keldergaten, ventilatiekokers, hang- en sluitwerk, beglazing, rolluiken, traliewerk enz... Dit zijn immers de zwakste schakels in de gevel en moeten stevig genoeg gemaakt worden om aan het geweld van de inbreker weerstand te bieden.

Elektronische maatregelen zijn altijd aanvullende maatregelen. In vele gevallen wordt dan onmiddellijk gedacht aan alarminstallaties. Deze vallen onder de toepassing van de wet op de private en de bijzondere veiligheid. In sommige gevallen wordt de beveiliging nog aangevuld met andere methodes zoals camera's, compartimentering enz...

Toepassen van het beveiligingsplan.

Het is overduidelijk dat de genomen ( of de te nemen) beveiligingsmaatregelen, de dagelijkse levenswijze en -stijl van de bewoners niet al te veel mogen belemmeren.

Bunker

Drie aspecten moeten voor ogen worden gehouden bij het bepalen van de maatregelen:

  • het beveiligingsaspect;
  • de kostprijs;
  • het behoud van de leefbaarheid.

Een inbreker is geen slotenmaker of beveiligingsinstallateur die proper werk moet leveren. Hij breekt in en het toebrengen van schade is hierbij geen drempel. In veel gevallen wordt de schade dan nog aangebracht met ter plaatse gevonden materialen (stenen, schroevendraaier uit het tuinhuis...)

Het is belangrijk te beseffen dat elke fysische weerstand kan overwonnen worden, desnoods met een bulldozer. Het geheel leefbaar en werkbaar houden zorgt voor enig wikken en wegen bij het opstellen van het beveiligingsplan.

Het kan zijn dat andere prioriteiten voorrang moeten hebben waardoor bepaalde risico's dan ook aanvaard worden.

Ons aanbod.

Wie een beveiligingsplan wil opstellen kan rekenen op enige hulp van ons korps.

Zie hiervoor ons preventieaanbod.

Voor een aantal folders en brochure kan je terecht bij de verschillende politiegebouwen of bij je wijkinspecteur.

Of je kan hieronder klikken om de brochure te openen.

Veilig wonen.pdf (pdf, 1.41 MB) Geef inbrekers geen kans.pdf (pdf, 215 KB)

 Interessante links:

http://www.besafe.be