Home > Preventie > Vuurwerk en vreugdesalvo's

Vuurwerk en vreugdesalvo's

Vuurwerk afschieten = vergunning aanvragen!

Voor het afsteken van feestvuurwerk moet GEEN vergunning worden aangevraagd als het wordt afgestoken in de periode van 31 december vanaf 20.00 uur tot en met 1 januari om 01.00 uur. Buiten deze periode is een toelating nodig van het gemeentebestuur (art. 68 van het algemeen politiereglement van onze politiezone)

 • Oudenaarde

Het aanvraagformulier kan u verkrijgen bij de dienst feestelijkheden ().

 • Kruishoutem

Ook in Kruishoutem is een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen nodig. Alle info vindt u terug op de website van de gemeente Kruishoutem.

 •  Zingem

Het aanvraagformulier is terug te vinden op de website van de gemeente Zingem.

 • Wortegem-Petegem

Voor een aanvraag kan u terecht bij de dienst burgerzaken van de gemeente Wortegem-Petegem.

 • Kluisbergen

Een aanvraag kan u per mail () of per brief (Parklaan 16, 9690 Kluisbergen) richten aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kluisbergen

 

Dat het feest maar geen drama wordt...

De dagen rond Kerstmis en Nieuwjaar zijn ideale gelegenheden voor het gebruik van knallers en vuurwerk. Maar opgelet, knallers, wonderkaarsen, vuurpijlen, Romeinse kaarsen en ander vuurwerk bestemd voor verkoop aan particulieren zijn geen speelgoed maar springstoffen die niet iedereen in handen mag krijgen, en ook niet iedereen zomaar en overal mag gebruiken. Ze kunnen zeer gevaarlijk zijn als we niet de juiste voorzorgen nemen voor en tijdens het gebruik van de artikelen. Een verkeerd gebruik van vuurwerk kan nare gevolgen hebben, zoals zeer zware brandwonden aan de handen en in het gezicht en kan zelfs een dodelijke afl oop kennen. Om te voorkomen dat het feest dat u organiseert een nachtmerrie wordt, neemt u best de volgende voorschriften in acht:

Koop niet eender wat...

 • als particulier mag u enkel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik kopen, met de benaming “feestvuurwerk”.
 • koop enkel wettig en veilig vuuwerk met vermelding van kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen. Goedgekeurd Belgisch feestvuurwerk dat ver-plicht de volgene markering draagt “BE/OTU XXXX/D”. Vuurwerk met CE-markering van categorieën 1 en 2. Dit vuurwerk draagt verplicht de markering “CE categorie 1” of “CE categorie 2”.
 • als particulier mag u feestvuurwerk kopen met daarin niet meer dan 1 kilogram pyrotechnische sas. Dit komt min of meer overeen met 4 tot 5 kg brutogewicht vuurwerk. De verkoper mag u dus geen grotere hoeveelheid verkopen.

Koop niet bij eender wie of eender waar...

 • koop het vuurwerk ook enkel in erkende en gespecialiseerde winkels, kopen van vuurwerk op beurzen, markten of opsturen van vuurwerk per post is verboden.
 • wees ook voorzichtig als u vuurwerk via internet koopt.
   

Ervaring toont aan dat talrijke vuurwerkartikelen die aangeboden worden niet aan de wettelijke criteria voor de verkoop aan particulieren beantwoorden. Sommige producten zijn gewoon illegaal omdat ze te krachtig zijn. Zelfs voor gebruik door professionelen zijn ze gevaarlijk.

Leef de volgende veiligheidsregels na :

 1. Bewaar thuis het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, bui-ten het bereik van kinderen.
 2. Lees alle gebruiksaanwijzingen voor het afsteken van het vuurwerk, voldoende op voorhand.
 3. Kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte.
 4. Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
 5. Houd uw dieren op een veilige plaats! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen.
 6. Zorg ervoor om steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik te hebben.
 7. Blijf nuchter: geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
 8. Bescherm uw ogen en draag eventueel een goede beschermingsbril tijdens het afschieten. Draag nooit kledij die gemakkelijk vuur kan vatten.
 9. Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen.
 10. Stabiliseer de batterijen door er bijvoorbeeld zware blokken of grond rondom aan te brengen.
 11. Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont dat u bij uw leverancier kan krijgen. Rookwaar zoals een sigaar of een sigaret kunnen ook gebruikt worden. Gebruik zeker geen lucifers of aanstekers: het risico bestaat dat u de lont op een verkeerde plaats aansteekt en u onvoldoende tijd heeft om uzelf in veiligheid te brengen.
 12. Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra u een lont aansteekt.
 13. Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.
 14. Houd voldoende afstand van het vuurwerk en steek de lonten aan met gestrekte arm.
 15. Steek nooit vuurwerk af op de grond (batterij, fontein, kaars,…) wanneer een deel van uw lichaam zich boven het vuurwerk bevindt.
 16. Benader nooit onmiddellijk een artikel nadat u het aanstak. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten.
 17. Steek nooit een vuurwerkartikel terug aan.
 18. Doof op de grond gevallen resten.
 19. Annuleer het afsteken van vuurpijlen bij hevige wind.

Nuttige contacten bij ongeval

 • Nummer van de spoeddiensten: 100 of 112
 • Militair Hospitaal : 02 264 41 11
 • Belgische Brandwonden Stichting : 02 649 65 89

Bij ernstige brandwonden

 • Bel onmiddellijk de hulpdiensten.
 • Laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones lopen.
 • Geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden smeren.

Wensballonnen

 

Het is in onze politiezone NIET TOEGELATEN om op openbare plaatsen en privéterreinen wensballonnen op te laten. Wie dit toch doet kan een boete krijgen tot 350 Euro.

Onder 'wensballon' wordt een vliegende lampion verstaan, meestal vervaardigd uit papier, gevuld met hete lucht die opgewarmd wordt door een vlam.

Deze rondvliegende open vuren vormen - zeker bij ondoordacht gebruik in bebouwde gebieden - een reële bedreiging. Als ze neerkomen op een huis of in een boom belanden, kunnen ze ernstige gevolgen hebben.
Naast het brandgevaar door de nabijheid van gebouwen, bomen en andere brandgevaarlijke situaties, zijn wensballonnen ook gevaarlijk voor het vliegverkeer. Reddingsdiensten kunnen deze wensballonnen ook verwarren met noodsignaalvuurpijlen.