Home > Sociale dienst (DMP) > Familiale problemen > Bemiddeling in familiezaken

Bemiddeling in familiezaken

bemiddeling

Bemiddeling is een oplossingsgerichte methodiek waarbij men probeert om een constructief gesprek op gang te brengen. De bemiddelaar nodigt de betrokkenen uit om op een creatieve manier mee te zoeken naar een oplossing voor hun probleem. Hij/zij zorgt voor communicatie binnen een veilig kader en houdt rekening met de belangen van elke partij.