Stalking

Stalking kan iedereen overkomen. En stalkers laten zich meestal niet gemakkelijk ontmoedigen. Bent u het slachtoffer van stalking? Praat erover. Onze sociale dienst luistert naar uw verhaal en geeft advies.

Wat is stalking?

Stalking of belaging, is het opzettelijk en herhaaldelijk lastigvallen en achtervolgen van een persoon zodat deze vreest voor zijn/haar veiligheid. Stalkers proberen op allerlei manieren controle en macht uit te oefenen op hun slachtoffer. Ook gezinsleden dragen hier vaak de gevolgen van. Het fenomeen is heel divers :

  • Ongewenste communicatie

Het kan gaan om ongewenste telefoontjes, briefjes achterlaten of veelvuldig sms'jes en e-mails versturen. Ook cadeaus e.d. vallen hieronder evenals het contacteren van familieleden/kennissen.

  • Ongewenste fysieke opdringerigheid

De stalker doet er alles aan om in de nabijheid van het slachtoffer te komen. Het gaat hier vooral op achtervolgen of opwachten. In extreme gevallen gaat de stalker over tot aanranding of mishandeling.

  • Ongewenste tussenkomst via bepaalde diensten

De stalker bestelt of annuleert diensten ten aanzien van het slachtoffer.

Omgaan met stalking

Preventie bij stalking is een heel moeilijk begrip. Er zijn echter wel concrete tips voor wie geconfronteerd wordt met het fenomeen:

  • Zeg één keer duidelijk NEEN en houd het daar bij.

Sommige slachtoffers ontkennen het probleem. Anderen proberen te onderhandelen met de stalker. Zeg beter één keer duidelijk neen en houd het daarbij. Stalkers zijn op zoek naar reactie. Ze krijgen liever een negatieve reactie dan helemaal geen reactie.

  • Houd een logboek bij.

Het is erg belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen, zelfs als u niet meteen van plan bent om juridische stappen te ondernemen. Elk detail, hoe klein ook, is belangrijk. U doet er dus goed aan om een logboek bij te houden waarin u alle feiten noteert. Vermeld telkens datum, tijdstip, eventuele getuigen en gedetailleerde omstandigheden.
Houd ook alle brieven, berichten op het antwoordapparaat, foto’s van vernielingen … goed bij en overhandig ze aan de politiediensten. Maak steeds voldoende kopieën van alle documenten en bewaar ze op een veilige plaats.

  • Licht uw omgeving in.

Breng uw vrienden, collega’s en familie op de hoogte. Vraag hen om uw privé-gegevens niet door te geven en waarschuw hen uit de buurt te blijven van de stalker, zelfs als hij hen vriendelijk benadert. Het belangrijkste is om zo weinig mogelijk contact te hebben met de stalker.

  • Neem contact op met de politie.

Bel 101 als de stalker u rechtstreeks bedreigt of uw spullen vernielt. De politie komt zo snel mogelijk om de acute dreiging te stoppen en de nodige vaststellingen te doen.


Als de dreiging niet acuut is, verzamel dan alle bewijzen in een logboek. Ook als de stalker uw vrienden of familie bedreigt. Doe aangifte bij de politie als de stalker hardnekkig volhoudt of het stalken in intensiteit toeneemt.

Omgaan met telefoonterreur

Belt iemand u ongewenst en herhaaldelijk op zonder zich bekend te maken? Vraag dan een identificatieonderzoek aan bij de ombudsdienst voor telecommunicatie. Het klachtenformulier vindt u online op www.ombudsmantelecom.be.

U kunt ook een schriftelijk verzoek sturen naar:

Ombudsdienst voor telecommunicatie
Barricadeplein 1
1000 Brussel
tel. 02 223 09 09
fax 02 219 86 59


Vermeld de precieze data en uren van de oproepen aangevuld met een nauwkeurige omschrijving van de feiten. Per oproep of sms-bericht geeft u de inhoud weer. Bij ‘spraakloze’ oproepen noteert u het aantal beltonen.