Home > Sociale dienst (DMP) > U bent slachtoffer?

U bent slachtoffer?

U bent het slachtoffer van een misdrijf geweest? Waarschijnlijk spoken vele vragen door uw hoofd. Hoe verwerk ik deze ingrijpende gebeurtenis? Moet ik klacht indienen? Heb ik recht op een schadevergoeding? Hoe verloopt de gerechtelijke procedure? Allerlei vragen waarop de website www.slachtofferzorg.be u een antwoord kan op bezorgen. Deze website informeert en ondersteunt slachtoffers en hun na(ast)bestaanden op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.