Home > Sociale dienst (DMP) > Zelfdoding

Zelfdoding

Zelfdoding

Het aantal suïcides of zelfdodingen in Vlaanderen ligt hoog. Het aantal suïcidepogingen is hier een veelvoud van. Dit betekent dat heel wat mensen in hun leven te maken krijgen met mensen die aan zelfdoding denken, die een poging ondernomen hebben of met een suïcide. Er wordt nogal eens vanuit gegaan dat zelfdoding onvermijdbaar is. Toch blijkt uit onderzoek dat gepast reageren op suïcidaal gedrag preventief kan werken, en dat mensen wel degelijk uit het suïcidaal proces kunnen worden gehaald!