Home > Verkeer en mobiliteit

Verkeer en mobiliteit

Verkeer - in al zijn facetten - is een prioriteit voor de politie in het algemeen en zeker voor ons korps in het bijzonder. Dit wordt geaccentueerd door onder andere :

Het Zonaal Veiligheidsplan

Een van de prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan is verkeer. Zo wordt gesteld dat de verkeerszorg zal aangepakt worden op 3 niveaus (basisverkeerszorg, gespecialiseerde verkeerszorg en wijkgebonden verkeerzorg).

Het Koninklijk Besluit van 16 oktober 2009

Hierin wordt verkeer als bijkomende basisfunctionaliteit ingevoerd. De opdracht van de politie hierin zijn ondermeer:

  • het voeren van preventieve en repressieve acties inzake naleving van de verkeersregels;
  • de verkeersregeling in geval van ernstige/overwachte verstoring van de mobiliteit;
  • het vaststellen van verkeersongevallen;
  • het verstrekken van advies aan de bevoegde overheden inzake mobiliteit en verkeersveiligheid.

De capaciteit die aan de uitvoering van deze functie wordt besteed, bedraagt ten minste 8% van de totale capaciteit binnen elke politiezone. Deze norm wordt door ons korps ruimschoots overschreden!

Tevredenheidsonderzoek

Onze politiezone voerde een tevredenheidsonderzoek uit bij de lokale bevolking. Hieruit bleek dat de inwoners van onze zone vooral aandacht vragen voor verkeer, het in stand houden van de leefbaarheid in de buurt en de basisveiligheid van de woonomgeving.

Veiligheidsmonitor Oudenaarde

Dit is een grootschalig bevolkingsonderzoek, gerealiseerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken rond veiligheid in al zijn vormen. Uit het onderzoek blijkt dat voor onze zone verschillende items rond verkeer hoog scoren. Zo staat 'onaangepaste snelheid' op de eerste plaats. 'Agressief verkeersgedrag' staat op plaats drie.