Home > Verkeer en mobiliteit > Alcohol in het verkeer

Alcohol in het verkeer

Laat je niks wijsmaken...

Alcohol heeft een rechtstreekse invloed op rijvaardigheid. Het gezichtsveld en het denkvermogen nemen af. Na overdreven snelheid zijn 'alcohol en / of drugs in het verkeer' de tweede grootste oorzaak voor verkeersongevallen.

alcohol in het verkeer

Laat je dus niks wijsmaken over risico’s in het verkeer!

Ook al voel je je niet dronken, vanaf een alcoholgehalte van 0,5 promille heeft alcohol negatieve effecten op je rijvaardigheid. De wettelijke alcohollimiet is niet toevallig gekozen. Laat je dus niet beetnemen!

  • Je bent minder oplettend. Daardoor merk je voetgangers, fietsers, verkeersborden, zijstraten of tegenliggers later op, … of zelfs helemaal niet;
  • Je ogen reageren trager en je bent minder in staat om verschillende zaken tegelijkertijd in de gaten te houden;
  • Je hebt de neiging om één bepaalde kant op te kijken;
  • Je hebt minder dieptezicht en je reflexen verminderen;
  • Je wijkt sneller af van je rijvak;
  • Je wordt vlugger slaperig;
  • Je hebt minder remmingen en je neemt dus meer risico’s;
  • Je reactietijd verlengt, terwijl je reflexen verminderen. 

Zelfs als je regelmatig drinkt, heeft alcohol toch invloed op je rijgedrag, waardoor je dus meer risico’s neemt bij het rijden.