Home > Verkeer en mobiliteit > Drugs in het verkeer

Drugs in het verkeer

Wie onder invloed van drugs toch plaatsneemt achter het stuur, riskeert strenge straffen! België verbiedt elk druggebruik voorafgaand aan het besturen van een auto. Deze onbezonnen daad kan bestraft worden met een (hoge) geldboete, de intrekking van het rijbewijs en/of een gevangenisstraf.

Uit onderzoek bleek dat bestuurders onder invloed van cannabis 2 keer meer risico op een ongeval liepen. Onder invloed van benzodiazepines (zoals antidepressiva, slaapmiddelen,...) werd dat 2,5 keer meer. En bestuurders onder invloed van opiaten (zoals morfine, heroïne,...) liepen zelfs 3 keer meer risico op een ongeval.

De combinatie van alcohol en drugs is het gevaarlijkst : de risico's kunnen verhonderdvoudigen wanneer het alcoholgehalte hoger is dan 0.8 promille!

                                  drugs