Parkeren

Betalend parkeren in Oudenaarde

In de meeste centrumstraten van Oudenaarde is het systeem van betalend parkeren in voege. De eerste 15 minuten parkeertijd zijn gratis, maar er moet wel een ticket genomen worden. Per 30 minuten betaalt u 0,50 euro. Er dient minstens 0,50 euro te worden betaald, voor een kleiner bedrag wordt geen ticket uitgereikt!

De maximum parkeertijd in het centrum van Oudenaarde bedraagt 2 uren. Dit staat steeds op de parkeerautomaten vermeld.
Het parkeerticket moet steeds zichtbaar achter de voorruit van het voertuig zijn aangebracht.

Niet akkoord met de contantbelasting op het parkeren in de Stad Oudenaarde?

Wanneer u vindt dat u onterecht een "parkeerboete" (= contantbelasting op het parkeren) heeft ontvangen, kunt u een formulier van niet akkoord (pdf, 10 KB) indienen bij het stadsbestuur van Oudenaarde.

Dit formulier kan u (samen met een kopie van uw parkeerticket, bewonerskaart of parkeerkaart voor mindervaliden) indienen bij het onthaal van het Administratief Centrum Maagdendale (Tussenmuren 17, Oudenaarde). Buiten de kantooruren mag u het formulier gewoon in de brievenbus achterlaten of mailen naar Luc Dhont van de dienst Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.

Uw formulier zal kort daarop worden behandeld.

Voor meer info over het (betalend) parkeren in Oudenaarde kan u terecht op de website van de stad.

De parkeerwachter (NIET de politie!) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een correcte en zo sluitend mogelijke controle op het parkeren met beperkte tijdsduur. Dit omhelst de controle op het betalend parkeren tijdens de betalende uren en de controle in de “blauwe zone” (parkeerschijf). Bij de uitvoering van zijn controletaak baseert de parkeerwachter zich op het reglement van de stad/gemeente en de daarin voorziene uitzonderingsregels voor bepaalde doelgroepen (bijv. bewoners met een bewonerskaart).

De uurregeling en de maximale parkeerduur voor het betalend parkeren staan vermeld op de parkeerautomaten!