Home > Verkeer en mobiliteit > Verkeersboetes

Verkeersboetes

Wat is een proces-verbaal van waarschuwing?

Een proces-verbaal van waarschuwing wordt uitgeschreven voor een lichte, onopzettelijke overtreding (bijvoorbeeld bij een defect licht, een vergeten document laten zien, …). Heeft de politie je het proces-verbaal van waarschuwing ter plaatse gegeven, dan krijg je de nodige informatie van hen. Krijg je het proces-verbaal van waarschuwing toegestuurd, dan vind je alle informatie op het document.

Binnen de op het proces-verbaal aangegeven termijn moet je je in regel stellen. Daarna begeef je je naar een politiebureau van je keuze, waar gecontroleerd wordt of je je in regel stelde. Deze politiedienst zal het ingevulde waarschuwingsformulier doorsturen naar de politiezone die het proces-verbaal opstelde.
 
Opgelet! Een proces-verbaal van waarschuwing blijft een vaststelling van een overtreding. In theorie kan het parket toch nog een minnelijke schikking (boete) voorstellen of overgaan tot dagvaarding voor de politierechtbank.

 

Wat is een onmiddellijke inning?

Een onmiddellijke inning is een boete, voorgesteld door de politie, naar aanleiding van een verkeersinbreuk die door de politie werd vastgesteld. In vele gevallen, maar zeker niet altijd, kan de politie een onmiddellijke inning voorstellen. De zaak is definitief afgehandeld indien u de voorgestelde boete tijdig betaalt met vermelding van de correcte gestructureerde mededeling.

 

Wat is een minnelijke schikking?

Een minnelijke schikking is een boete, voorgesteld door het parket, naar aanleiding van een verkeersinbreuk.
Het parket stelt een minnelijke schikking voor in twee gevallen:

  • Indien de onmiddellijke inning niet werd betaald, wordt door het parket een minnelijke schikking voorgesteld die in principe € 10 hoger ligt dan het bedrag van de voorgestelde onmiddellijke inning;
  • In die gevallen waarin de politie geen onmiddellijke inning mag voorstellen, kan het parket vaak toch nog een minnelijke schikking voorstellen.

De zaak is definitief afgehandeld indien u de voorgestelde boete tijdig betaalt met vermelding van de correcte gestructureerde mededeling.
Indien een minnelijke schikking NIET wordt betaald, dan brengt het parket de zaak voor de politierechtbank door u te dagvaarden.

 

Vragen?

Hebt u een vraag met betrekking tot de onmiddellijke inning die u kreeg? Raadpleeg de website: https://verkeersboeten.be. Onder de rubriek 'FAQ' vindt u verschillende vragen en antwoorden.

Geen antwoord gevonden op je vraag? Neem contact op met het callcenter op +32 (0)2 278 55 60. Zij zijn bereikbaar op weekdagen tussen 8u00 en 17u00.