Home > Verkeer en mobiliteit > Verkeerseducatie

Verkeerseducatie

fietser

Verkeer en mobiliteit maken sterk deel uit van het maatschappelijk leven, onder andere door de stijgende verkeersonveiligheid. Het belang om kinderen al vroeg een veilig en duurzaam verkeers- en mobiliteitsgedrag aan te leren, is daardoor fors toegenomen.