Home > Verkeer en mobiliteit > Wat te doen bij een verkeersongeval?

Wat te doen bij een verkeersongeval?

Stel, je bent zonet betrokken geraakt bij een auto–ongeluk. Wat moet je doen om alles in goede banen te leiden ?
Los van onderstaande opsomming, is het vooral belangrijk om kalm en hoffelijk te blijven (ongeacht wie schuld treft). Het zal jezelf en de afhandeling ter plaatste alleen maar ten goede komen!

Beide partijen zijn ter plaatse en er zijn geen gewonden

Indien er louter (beperkte) materiële schade is, is de aanwezigheid van politie niet genoodzaakt en kun je dit gerust onderling afhandelen.

Je kan het schadegeval dan onderling regelen met het Europees aanrijdingsformulier.

Weet dat het aanrijdingsformulier overal in Europa identiek is. Zelfs als de taal van het formulier anders is, staan alle rubrieken en vragen dus in dezelfde volgorde om het verloop te vergemakkelijken.

Beide partijen zijn ter plaatse en er zijn geen gewonden, maar u raakt niet akkoord.

Als er geen enkele overeenkomst te bereiken is met de andere bestuurder of hij wil het aanrijdingsformulier niet invullen, laat je het best de politie ter plaatse komen. Indien je - door de tussenkomst van de politie - alsnog onderling een akkoord bereikt, vul je het Europees aanrijdingsformulier in. De politie zal in dit geval een proces-verbaal opstellen en dat als directe regeling registreren.

Eén van de partijen is onbekend of nam de vlucht.

 Je kan aangifte doen op een politiebureau van uw keuze. Enkel indien het strikt noodzakelijk is (bv. als je voertuig niet meer rijvaardig is) , komt de politie ter plaatse.

Noteer altijd de nummerplaat van het andere voertuig indien de bestuurder op de vlucht zou kunnen slaan.

Er zijn gewonden gevallen bij het ongeval.

Indien er gewonden zijn, bel dan onmiddellijk 101 (of 112 in Europa). Zij zullen dan de hulp– en politiediensten verwittigen. Trouwens, de aanwezigheid van politie is noodzakelijk zodra er gekwetsten (personen met lichamelijke schade) zijn.

Als je zelf naar de spoeddienst (of je huisarts) gaat, bewaar dan alle medische attesten. Maak ook een kopie van alle dokters- en apothekersrekeningen en hou een overzicht bij van alle medische kosten.

Eén van de partijen is onder invloed of (vermoedelijk) niet verzekerd.

Je kan er best de politie bij halen wanneer één van de partijen niet in het bezit is van identiteitsdocumenten, van een geldige groene kaart of onder invloed lijkt te zijn van alcohol of andere middelen.