Home > Wapens

Wapens

Op 1 september 2015 werd de wapendienst van onze politiezone hervormd. Door deze optimalisatie kan u als burger voor bepaalde zaken niet langer meer bij ons terecht of worden deze op een andere manier  aangepakt. Zo staat onze wapendienst niet langer in voor de organisatie van de praktische schietproef of de bijstand bij het invullen van een aanvraag van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Ook zal de theoretische proef door de kandidaat recreatieve schutters pas kunnen afgelegd worden nadat zij hiertoe werden uitgenodigd door de provincie, dus na het invullen en overmaken van het bundel.

Voor verdere informatie aangaande de wapenwet, verwijzen wij graag naar de webpagina van de provinciegouverneur, dhr.  Briers.  Hier vindt u algemene informatie inzake wapenvergunningen en de specifieke aanvraagformulieren. Sinds de nieuwe wapenwet van 8 juni 2006 is de gouverneur bevoegd om aan particulieren – met verblijfplaats binnen de provincie – een bezitsvergunning voor een vuurwapen (een model 4) uit te reiken. Vooraf wordt er steeds advies ingewonnen bij de lokale politie.


Daarnaast vindt u ook op onderstaande websites heel wat info terzake: