Home > Wapens

Wapens

Op 1 september 2015 gaan we binnen onze zone van start met een vernieuwde wapendienst. Deze reorganisatie drong zich op gezien inspecteur Bert De Staercke na vele jaren trouwe dienst op zijn vraag wordt overgeplaatst naar de wijkpost Kluisbergen. Deze reorganisatie gaf ons de kans om het takenpakket van de wapendienst te evalueren en te optimaliseren waarbij we tot een nieuw organogram zijn gekomen.

Door deze optimalisatie zal u als burger voor bepaalde zaken niet langer meer bij ons terecht kunnen, of zullen deze op een andere manier worden aangepakt. Zo staat onze wapendienst niet langer in voor de organisatie van de praktische schietproef of de bijstand bij het invullen van een aanvraag van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Ook zal de theoretische proef door de kandidaat recreatieve schutters pas kunnen afgelegd worden nadat zij hiertoe werden uitgenodigd door de provincie, dus na het invullen en overmaken van het bundel.

Voor verdere informatie aangaande de wapenwet, verwijzen wij graag naar de webpagina van de provincie (de bevoegde overheid in het kader van de wapenwet), die ook voorzien is van een uitgebreide FAQ-pagina (pdf, 35 KB). Op de website van de provincie vindt u ook de aanvraag van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen terug.


Daarnaast vindt u ook op onderstaande websites heel wat info terzake: