Home > Wapens > Erven van een vuurwapen

Erven van een vuurwapen

Wat te doen wanneer u een vuurwapen erft?

Wie een wapen erft, kan daar dus steeds een vergunning voor aanvragen. De erfgenaam heeft een aantal mogelijkheden:

  •  U bent  zelf een actief wapenbezitter. In dit geval kan u een vergunning aanvragen tot het voorhanden hebben van het wapen met munitie. U zal uw wettige reden moeten aantonen. U beschikt over een termijn van drie maanden om de aanvraag in te dienen;
  • U bent geen actief wapenbezitter. U kan in dit geval een wapenvergunning aanvragen waardoor u het wapen legaal voorhanden kan houden zonder munitie. Deze aanvraag moet gebeuren binnen de twee maanden nadat u in het bezit van het wapen bent gekomen.
  • U bent in het bezit van een jachtverlof of sportschutterslicentie. In dat geval kan u het wapen (indien het toegelaten is voor de jacht of in het andere geval het wapen ontworpen is voor het sportschieten en vervat is in de lijst!) binnen drie maanden laten registreren op uw naam.


Bovendien kan u als erfgenaam binnen de drie maanden nadat u het wapen in uw bezit heeft gekregen het wapen:

  • overdragen aan een erkend persoon (wapenhandelaar of erkend verzamelaar);
  • overdragen aan een persoon die gemachtigd is het wapen voorhanden te hebben;
  • door de proefbank voor vuurwapens te Luik definitief onbruikbaar laten maken;
  • inleveren bij de wapendienst van de politie ter vernietiging.