Home > Wapens > Praktische schietproef

Praktische schietproef

Voor het afleggen van de praktische schietproef dient u zich te wenden tot één van de provinciale politiescholen (voor Oost-Vlaanderen is dit PAULO) of één van de vier erkende schietsportfederaties: