Home > Wijkwerking

Wijkwerking

In de politiezone Vlaamse Ardennen opereert de wijkpolitie vanuit de verschillende politieantennes. De wijkinspecteurs vertoeven zoveel mogelijk in hun wijk, zij verplaatsen zich met de fiets, scooter of wijkauto. Zij pakken de onveiligheid binnen hun wijk aan door het luisteren naar de mensen en door – samen met de bevolking – naar oplossingen te zoeken.
De wijkinspecteur staat onder meer in voor:
  • het verzamelen van alle nuttige inlichtingen over de bijzonderheden en problemen eigen aan de wijk
  • het creëren van een vertrouwensrelatie met de bevolking
  • het bemiddelen bij burengeschillen en plaatselijke ongemakken
  • het uitoefenen van algemeen toezicht in de wijk; het schooltoezicht is hierbij een prioriteit
  • het doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan de overheid of andere diensten
  • het uitvoeren van preventieve controles om bij te dragen tot het bevorderen van het veiligheidsgevoel onder de bevolking door de zichtbaarheid van de politie in de wijk te verhogen
  • het luisteren naar de klachten en grieven van de bevolking
  • het deelnemen aan hoorzittingen, vergaderingen met plaatselijke organisaties en vergaderingen op buurtniveau
  • het uitvoeren van politionele taken die eerder een contact met de bevolking vereisen (kantschriften, kleine moraliteitsonderzoeken, onderzoek van woonplaats,…)
  • nazorgfunctie